מהי הדרך המומלצת להגשת בקשה לצו פתיחת הליכים

Back חזרה למאמרים

בראש ובראשונה, באמצעות עורך דין. עורך דין העוסק בתחום ומכיר אותו היטב, עורך דין המלווה חייבים ויודע כיצד לבצע עבורם את התהליך בצורה המיטבית תוך מקסום זכויותיהם. אם יש לכם תיקים בהוצאה לפועל ואתם מרגישים את הטבעת "מתהדקת", אם אתם מרגישים שהחובות שלכם הולכים ומצטברים וחוששים שלא תוכלו לפרוע אותם, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין העוסק בהליכי חדלות פירעון בכדי שניתן יהיה לבחון את מצבכם ובמידת הצורך להגיש בקשה לצו פתיחת הליכים.

צו פתיחת הליכים

צו פתיחת הליכים הינו צו אשר ניתן על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ומהווה למעשה את כניסתו של החייב לתוך ההליך. עם קבלת הצו, יוטל על החייב לשלם סכום חודשי לתוך קופת נשייה ויוטלו עליו הגבלות שונות, כדוגמת צו עיכוב יציאה מן הארץ. לאחר שיינתן הצו, יוקפאו כל ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החייב ולא ניתן יהיה להתחיל בהליכים חדשים אלא באישור הממונה על הליכי חדלות הפירעון. בנוסף, יתמנה נאמן לניהול ההליך אשר לבקשתו יצטרך החייב להגיש דוחות על הכנסותיו והוצאותיו, לעמוד לחקירת יכולת ולהגיש מסמכים שונים הנוגעים לבקשה. בהמשך וככל והחייב יעמוד בהליך יינתן צו לשיקום כלכלי ולאחר מכן יינתן לחייב הפטר מחובותיו.

הדרכים להגשת בקשה לצו פתיחת הליכים

בקשה למתן צו פתיחת הליכים ניתן להגיש באופן מקוון לאחר מילוי כל הטפסים הרלוונטיים. ככל וגובה החוב נמוך מ – 150,000 ₪, הבקשה תידון בפני רשם ההוצאה לפועל וככל והגובה החוב גבוה מ 150,000 ש"ח הבקשה תידון בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כמו כן, חשוב לזכור שגם נושה של החייב רשאי להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים כנגד החייב, כאשר במקרה זה אין לחייב שליטה על האופן שבו הבקשה נוסחה, מה נאמר בה ולאן הוגשה ויהיה עליו להגיב עליה ומומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין העוסק בתחום.

מהם המסמכים שיש לצרף לבקשה

ככל והחייב עומד בתנאי הסף הקבועים בחוק להגשת הבקשה עליו למלא את מסמכי הבקשה במלואם, לשלם את אגרת הפתיחה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים התומכים בבקשה ובעובדות שנטענות בה. יש לפרט על אופן היווצרות החוב, על גובהו, על מס' הנושים הידועים וזהותם, על מצבת הנכסים והזכויות ויש לצרף מסמכים רבים ומרובים הנוגעים להוצאותיו והכנסותיו של החייב כמו גם מצבת נכסיו, כדוגמת תלושי שכר, דפי חשבון בנק, קופות פנסיוניות וקרנות, חוזים, מסמכי הלוואה, שיעבודים וכיוב'. ככל והבקשה תוגש בצורה חסרה ולקונית ויהיו בה "חורים", היא עלולה להידחות או שתתבקשנה השלמת פרטים אשר ככל ולא יושלמו הבקשה תידחה.

הדרך המומלצת להגשת בקשה לצו פתיחת הליכים הינה באמצעות עורך דין העוסק בתחום ומשתנה מנסיבותיו של כל מקרה ונגזרת מגובה החוב. משרדנו עוסק בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ונשמח לעמוד לרשותכם למתן ייעוץ משפטי פרטני המותאם למצבכם ומתוך מטרה לסייע לכם לצלוח בצורה הטובה ביותר את ההליך.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search