מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

הליך חדלות פירעון מאפשר לחייבים לפרוע את חובותיהם מול הנושים באמצעות הסדר חובות נוח יותר, הן עבור החייב והן עבור הנושים. על מנת להתחיל בהליך זה, יש להגיש בקשה לפתיחת תיק חדלות פירעון באחד משלושת הגופים הבאים:

  • רשות האכיפה והגבייה – יחידות ההוצאה לפועל של רשות זו מנהלת את הליכי חדלות הפירעון של חייבים יחידים, שהיקף החובות שלהם נע בין 50,000 ₪ לבין 150,000 ₪.
  • משרד המשפטים (הממונה על הליכי חדלות פירעון) – גוף זה מנהל את הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים שצברו חובות בסכום הגבוה מ-150 אלף ₪. הליכים אלה, יתנהלו בפיקוח בית משפט השלום הראשי במחוז בו מתגורר היחיד.
  • בית המשפט המחוזי – חברות ותאגידים המעוניינים לפתוח הליך חדלות פירעון, יפנו אל בית המשפט המחוזי.

לאחר הגשת הבקשה וקבלת אישור לפתיחת התיק, מתחילים הליכי ההסדר בין החייב לנושים הכוללים כמה שלבים, ביניהם תקופת הביניים עליה נפרט במאמר הבא בהתייחס לניהול הליכי חדלות פירעון בלשכת ההוצאה לפועל.

מהי תקופת הביניים?

לאחר שישיבת הסדר התשלומים בין החייב לנושים לא הניבה תוצאות משביעות רצון עבור אחד או כל הצדדים, רשם חדלות פירעון ייתן צו פתיחת הליכים לצורך ניהול וחלוקת נכסיו וחובותיו של החייב. בזמן קבלת צו זה, החייב נמצא בתקופת ביניים במהלכה הנאמן שמונה על ידי רשם חדלות פירעון יבצע בדיקה פיננסית מקיפה, ובחינת הגורמים שהובילו אותו למצב של פשיטת רגל.

במהלך תקופת הביניים החייב צריך לעמוד במגבלות שהוטלו עליו במסגרת צו פתיחת הליכים, נוסף על שיתוף פעולה מלא מול הנאמן והעברת דוחות הנוגעים למצבו הכלכלי. יש לזכור כי במהלך תקופה זו הנושים מגישים תביעות חוב כנגד החייב, זאת כדי שיוכלו להוכיח את חוב החייב כלפיהם ובכך לקבל את הכספים המגיעים להם.

החשיבות של תקופת הביניים לקבלת צו הפטר

על מנת להתקדם אל עבר קבלת צו ההפטר שיפטור את החייב מיתרת חובותיו, עליו לעבור את תקופת הביניים כדי לקבל מהרשם צו שיקום כלכלי. תקופה זו נמשכת לרוב כ-9 חודשים, במהלכן הנאמן שמונה על ידי הרשם יבחן את הכנסותיו והוצאותיו של החייב, יטפל בתביעות החוב שהתקבלו מהנושים ויחלק בהתאם את נכסיו של החייב בכדי לפרוע את חובותיו.

בכדי לקבל את צו ההפטר, הנאמן מעביר לרשם את ממצאי בדיקתו הכלכלית של החייב ועל פיהם הרשם יקבע את תנאי התשלומים שיחולו על החייב. לאחר עמידתו בחובת התשלומים, נבחנת זכאותו של החייב לקבלת צו הפטר מיתרת חובותיו שאינם מאפשרים פירעון מנכסיו.

לסיכום, תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון הינו הליך אחד מני רבים אחרים שעל החייב לעבור במצב של פשיטת רגל והליך שיקום כלכלי. בכדי לקבל את התנאים המתאימים ביותר למצבו הכלכלי של החייב, כך שיוכל לעבור את תקופת הביניים בהצלחה, מומלץ להיעזר בליווי וסיוע משפטי של עורך דין פשיטת רגל.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search