צו הפטר בפשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

אדם "חייב" אשר נקלע למצב כלכלי מורכב שאינו מאפשר לו לפרוע את חובותיו מול הנושים – יכול להגיש בקשה להליכי פשיטת רגל. הליכים אלו נועדו להסדיר את חובותיו של החייב מול הנושים, כאשר הגוף המפקח על הליכי חדלות פירעון בישראל מטעם משרד המשפטים הוא הכונס הרשמי – "הממונה". 

מהו צו הפטר בפשיטת רגל

צו זה פוטר את החייב מהחובות שצבר לפני קבלת צו הכינוס או הצו לפתיחת הליכים, להוציא סוג מסוים החובות שצו ההפטר אינו פוטר מהם וזאת בשל שיקולי מדיניות שטבע המחוקק, על מנת שהליך פשיטת הרגל לא ינוצל לרעה. צו ההפטר ניתן לחייב על ידי בית המשפט לאחר המלצה שניתנת בדו"ח המסכם שמוגש מטעם נאמן או הכונס הרשמי. חשוב לדעת כי צו ההפטר תקף אך ורק לחובות של החייב המגיש את בקשת פשיטת הרגל לכונס הרשמי, ואינו חל על שותפיו העסקיים או אנשים הערבים לחובותיו הכספיים. 

ניתן לומר כי לאחר קבלת צו ההפטר בפשיטת רגל, חובות החייב מתאיינים (או "נמחקים" כלשון העם), כך שהוא פטור מפירעון יתרת החובות לנושים למעט חובות ספציפיים שצו ההפטר אינו פוטר, כמפורט בסעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל ובסעיף 175 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כך לדוגמה, נושה אשר ינסה לפעול לגבות את החוב שלו במסגרת הליכי הוצאה לפועל כנגד חייב שקיבל את צו ההפטר – לא יוכל לעשות כן, מהטעם שמדובר בחוב בר-תביעה שנכלל במסגרת הליך פשיטת הרגל.

חובות שצו ההפטר אינו חל עליהם

למרות שצו ההפטר פוטר את החייב מפירעון החובות שצבר כלפי הנושים, ישנם חובות מסוימים שצו ההפטר לא יחול עליהם:

  • קנסות – במקרים בהם החייב צבר קנסות משטרה (עבירות תנועה) או עירייה (דוחות חנייה), עליו לפרוע את כולם.
  • חובות שנוצרו במרמה – למשל, חוב שנולד כתוצאה ממעילה, גניבה, או אפילו מקרה בו חייב לווה כסף לצרכי בילוי והנאות, ומיד בסמוך ביקש להיכנס בשערי הליך פשיטת הרגל.
  • חוב מזונות – צו ההפטר אינו פוטר את החייב מתשלום דמי מזונות. ישנם מקרים חריגים בהם בית המשפט יכול בכל זאת להפטיר את החייב מפירעון החובות – לדוגמא: גיל מבוגר, בעיה בריאותית או מצב כלכלי טוב של מקבל המזונות. 

הפטר מותנה בפשיטת רגל

ישנם מקרים בהם צו ההפטר יינתן כתנאי, בטרם החייב יקבל את צו ההפטר שיפטור אותו באופן סופי מכל חובותיו. צו זה נקרא הפטר מותנה, ולרוב הוא יכלול בתוכו תכנית פירעון, קרי מספר התשלומים והסכום שעל החייב לעמוד בהם בתקופת זמן (בד"כ) של שלוש שנים. נציין שהמגמה בבתי המשפט היא להאריך את התקופה מעבר ל-36 חודש, בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל תיק ותיק.

לסיכום, פשיטת רגל או הליך שיקום כלכלי הם מצבים מורכבים, אשר טומנים בחובם סוגיות בעלות היבטים נפשיים, כלכליים ומשפחתיים. מומלץ ומוצע לקבל ייעוץ משפטי בטרם פונים להליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון. משרדנו מתמחה בהליכי פשיטת רגל ושיקום כלכלי– מוזמנים ליצור אתנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search