שיקום והבראת חברה כחלופה להליכי פירוק

Back חזרה למאמרים

חברה שמגיעה למצב של חדלות פירעון – מצב בו (1) סך חובותיה והתחייבויותיה עולים על סך נכסיה ו/או (2) מצב בו החברה לא יכולה להמשיך בפעילותה העסקית השוטפת – תמצא עצמה לרוב בפני שני מסלולים: המסלול הראשון הינו פירוק החברה, שבמסגרתו נכסי החברה יימכרו בכדי לפרוע את החובות לנושיה – ככל שישינם נכסים. המסלול השני הוא שיקום והבראת החברה בכדי להשיב אותה לפעילות כלכלית סדירה אגב הסדר עם הנושים. לשני המסלולים יתרונות וחסרונות ברורים עליהם נעמוד במאמר זה.

שיקום או פירוק

בקשה לצו פתיחת הליכים עבור חברה תוגש לבית המשפט המחוזי, כאשר במסגרת זו אפשר לציין את השער שבו החברה תבקש לצעוד, קרי פירוק או הבראה. לפירוק חברה יכולות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת, הן כלפי החברה, כלפי עובדיה וכלפי הנושים. חברה בפירוק תאבד את המוניטין שצברה במהלך השנים באופן כליל, תאבד את נכסיה, כאשר במרבית המקרים, מי שבאמת יראה את הכסף מכך יהיו הנושים בעלי החובות המובטחים, קרי אלו שהחברה חייבת להם כסף אך כנגד הכסף הם הבטיחו את עצמם בשיעבוד או בטוחה כלשהיא. על כן החוב של אותם נושים הוא חוב מובטח אשר קודם לחובות "רגילים" של החברה. לעומת זאת, כאשר החברה יכולה לפנות למסלול של הבראה ושיקום, יכולה לצמוח מכך תועלת רבה, הן לנושים והן לחברה עצמה, אשר יכולה לעלות מחדש על דרך המלך ולשוב לאיתנה.

הבראת החברה כחלופה לפירוק

פעמים רבות בחירה במסלול של הבראה ושיקום החברה עדיף על פני פירוקה וחיסולה של החברה. הבראת החברה יכולה להביא לתשלום חובותיה לנושים גם אם באופן חלקי, ובמקום שבו ניתן להכין תכנית כלכלית שתביא לשיקום החברה, הרי שזה צריך להיות המסלול המועדף הן על עובדי החברה, אשר יישמרו על מקום עבודתם ,ולא יצטרכו לאתר מקור פרנסה אחר, ולהסתמך על המוסד לביטוח לאומי.

בקשה למתן צו הקפאת הליכים 

בכדי לבחון האם אפשר לקיים את החברה ולהעלותה על מסלול הבראה ושיקום יש לפנות לעורך דין העוסק בדיני חברות וחדלות פירעון ובעל ניסיון בהליכי הבראה ושיקום של חברות. עורך הדין יגיש עבור החברה בקשה מסודרת למתן צו הקפאת הליכים, במסגרתו יוקפאו כל ההליכים המשפטיים כנגד החברה ויחל בסיוע לנאמן בגיבוש תוכנית הבראה מסודרת לחברה, במסגרתה יפעל להגיע להסדר נושים עם נושי החברה אשר יוגש לאישור בית המשפט. ההליך הינו הליך לא פשוט, הדרגתי, אשר אורך זמן ומבוצע באמצעות בעלי תפקידים המתמנים על ידי בית המשפט ובפיקוחו המלא, אך אם התוכנית מצליחה ויוצאת אל הפועל, לא פעם התועלת העתידית שתצמח מכך, רבה בהרבה מפירוק החברה וחיסולה כליל. 

בקשה למתן צו הקפאת הליכים, תוכנית לשיקום והבראת חברה והסדר נושים מומלץ לבצע רק באמצעות עורך דין הבקיא בתחומים אלה, שיש לו ניסיון בהליכי הבראה ושיקום חברות. הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בהליכי חדלות פירעון ודיני חברות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search