כונס נכסים

Back חזרה למאמרים

כינוס נכסים הינו הליך משפטי שנועד בד"כ לפרוע חוב של החייב באמצעות נכס.  הפעולה יכולה להתבצע במסגרת הליך של תאגיד או של אדם פרטי.

כינוס נכסים הוא למעשה הליך של תפיסת נכס ושליטה בו, כך שיהיה ניתן למכור אותו ובאמצעות המכירה להיפרע מהחובות או לשם השגת תוצאה קניינית אחרת, כדוגמת פירוק שיתוף במקרקעין. 

קיימת הבחנה בדין בין שלושה מצבים של כונס נכסים: הליך ראשון הוא מינוי כונס במסגרת הליך אזרחי רגיל, מתוך מטרה לשמר את המצב הקיים עד להכרעה בסכסוך המשפטי או לשם ביצוע פעולה משפטית נדרשת כדוגמת פירוק שיתוף. הליך זה מוסדר בסעיף 11 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018; הליך שני הינו מינוי כונס נכסים במסגרת הליך הוצאה לפועל, מתוך מטרה לפרוע חוב; הליך שלישי הוא מינוי כונס נכסים לתאגיד לצורך מימוש בטוחה שהובטחה באגרת חוב, בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983.

 

הליך כינוס נכסים לשם גביית חוב

כאשר מתנהל תיק הוצאה לפועל, רשאי ב"כ הזוכה לבקש להתמנות ככונס נכסים לשם מימוש נכס של החייב. בין אם מדובר עח נכס מיטלטלין, כדוגמת רכב, או נכס מקרקעין, כדוגמת דירת המגורים או כל נכס אחר שבבעלות החייב.

כאשר הנכס מגיע לניהול של כונס נכסים, בד"כ יפעל כונס הנכסים למימוש שלו, אולם לא מן הנמנע כי אם מדובר בנכס מניב, כי הוא יבחר לנהל אותו, ולהפיק ממנו רווחים משך תקופה עד פירעון החוב.  בד"כ, כונס הנכסים נדרש לחוות דעת של שמאי בכדי לקבל תמונה בדבר שווי הנכס, והיחס בינו לבין החוב. לא ממנים כונס נכסים על נכס בשווי 4,000,000 ₪ כדי לפרוע חוב של 5,000 ₪. 

כונס הנכסים מפרסם את הנכס למכירה ולאחר שמגיעות אליו כמה הצעות הוא מנהל הליך התמחרות (לא מכרז) בין המציעים, כך שהמציע שההצעה שלו היא המתאימה ביותר (ולאו דווקא הגבוהה ביותר) הוא זה שהצעתו תובא לאישור רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט. 

יש לזכור כי החלטת כונס הנכסים אינה סופית, ותמיד נתונה לפיקוח ואישור בית משפט או רשם ההוצאה לפועל. כן יש לזכור, כי לעיתים, לפני מימוש המכר, מוענקת לחייב – הבעלים, זכות פדיון של הנכס, כאשר לא אחת הדבר נעשה באמתעות צד ג' מטעם החייב.

 

סכנות בעת רכישת נכס בהליך כינוס נכסים

אחת האמונות הרווחות בהליך כינוס נכסים היא שרכישת נכס בהליך כינוס מבטיחה כי מדובר במחיר חסר. מדובר בד"כ במצב דברים אחר, שכן בשל הליך ההתמחרות יכול והמחיר שדווקא שווה או עולה על מחיר השוק.

כן יש לשים לב,  כי אנחנו נמצאים בנחיתות אינפורמטיבית ביחס למצב הנכס וזה עלול להכיל פגמים או בעיות. כונסי נכסים בד"כ מוכרים את הנכס  IS-AS ולמעשה אנחנו עשויים לרכוש חתול בשק.

בכל מקרה שהוא, מומלץ להתייעץ עם עורך דין אשר ילווה אתכם בטרם הגשת הצעה, שכן ההצעה מחייבת אתכם ובמידה ותרצו לחזור בה, תאלצו לשלם קנס כספי, שניתן היה לייתרו באמצעות בדיקה מוקדמת.

 

משרד עו"ד אביתר כהן ושות'

משרד עורכי הדין אביתר כהן ושות' הינו משרד המתמחה בהליכי חדלות פירעון ובמשפט אזרחי מסחרי. למשרדנו ניסיון רב וייחודי בהליכי חדלות פירעון, ביניהם, הליכי פירוק והבראת חברות, פשיטת רגל (חדלות פירעון יחיד), וניהול הליכי הוצאה לפועל.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search