כונס נכסים  – מי מקבל החלטות בנוגע לצווים אלו

Back חזרה למאמרים

כונס נכסים הוא בעל תפקיד, לרוב עו״ד אשר מתמנה לתפקיד באמצעות מינוי רשמי מטעם בית המשפט או מטעם ההוצאה לפועל. ישנם כמה סוגים של כונסי נכסים, כאשר לרוב המינוי יעשה בכדי שהכונס יתפוס חזקה בנכס, בין אם לשם מימושו, בין אם לשם שימור המצב הקיים ובין אם לשם כינוסו לקופת נשייה ממנה ייפרעו חובותיו של חייב המצוי בהליכי חדלות פירעון. 

 

סוגי הליכי כינוס נכסים: למנות כונס נכסים על הנכס 

כינוס נכסים במסגרת הליך הוצאה לפועל – חוק ההוצאה לפועל מעניק לרשם ההוצאה לפועל את הסמכות למנות כונס נכסים על נכס אם הוא סבור שיהא בכך לסייע בביצוע פסק דין של בית המשפט או בביצוע שטר. במסגרת המינוי ובמסגרת החוק נקבע מה מותר ומה אסור לכונס הנכסים לעשות, כאשר לרוב הכונס יתפוס חזקה בנכס, ינהל את הנכס וישמור את המצב הקיים בו ולבסוף יממשו בכדי לחלק את הרווחים בין הנושים. דוגמא שכיחה  היא עו״ד של זוכה המבקש להתמנות ככונס נכסים למימוש נכס ספציפי של חייב, כדוגמת רכב אשר רובץ עליו שיעבוד לטובת הזוכה וזאת לשם הקטנת חוב החייב לנושה. אם ייעתר ראש ההוצאה לפועל לבקשה, יוכל כונס הנכסים לתפוס את הרכב, לאחסן אותו ולמכור אותו, כאשר ההליך כפוף לאישורו של ראש ההוצאה לפועל.

כינוס נכסים במסגרת הליכי חדלות פירעון – חייב אשר נכנס להליך חדלות פירעון ייאלץ לעבור הליך של כינוס נכסים על ידי בעל תפקיד הממונה על ידי בית המשפט וקרוי ״נאמן״. תפקידו של הנאמן הוא לכנס את נכסי החייב לקופת נשייה אשר ממנה יוחזרו חובותיו לנושים בהתאם להסדרי הנשייה הקבועים בחוק. 

כינוס נכסים במסגרת תקנות סדר הדין האזרחי – לפי תקנה 111 לתקנות סדר הדין האזרחי רשאי בית המשפט למנות כונס נכסים זמני על נכסים מסוימים של החייב. בית המשפט יעשה זאת אם שוכנע כי ישנו חשש ממשי כי ערך הנכסים עליהם מתבקשים להתמנות ככונסים ייפגעו או ששוכנע כי החייב או אדם אחר מטעמו מתכוון להעלים או להשמיד את הנכסים או כי אלו הופקו תוך ביצוע מעשה או מחדל שבשלו תובעים וכן יש להוכיח כי אם לא יינתן הצו יהיה בכך להכביד באופן ממשי על ביצועו הסופי של פסק הדין. תקנה 113 מגדירה את סמכויותיו של כונס הנכסים וכיצד עליו לפעול במקרים שונים.

 

מי מקבל את ההחלטות על צווי הכינוס 

מי שממנה את כונס הנכסים ומקבל את ההחלטות על המינוי הוא בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל ובהתאם לבקשות המוגשות למינוי זה. יש לדעת כי כונס הנכסים כפוף להוראות שונות, לתקנות מסוימות, לחובות זהירות, כאשר המינוי של כונס הנכסים והליך הכינוס עצמו, בין אם בהוצאה לפועל ובין אם בבית המשפט נעשה בפיקוח של הגורם המסמיך, אותו הוא נדרש לעדכן וממנו הוא צריך לקבל הוראות.

 

לסיכום

בין אם קיבלתם הודעה על כך שהתמנה כונס נכסים על נכס שבבעלותכם או בין אם תפסו חזקה על נכס שבבעלותכם אנו ממליצים לפנות לעורך דין העוסק בתחום מהר ככל האפשר.

משרדנו עוסק בליווי הליכי חדלות פירעון, כינוסי נכסים וגביית חובות והנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search