ערבות אישית בחברה

Back חזרה למאמרים

ככלל, ערבות היא הבטחה להחזיר הלוואה שניתנה מהנושה לחייב. הערבות ניתנת לנושה על ידי צד ג' שבדרך כלל אינו צד ישיר לעסקת היסוד. הנושה הוא האדם או הגוף שממנו נלקחה ההלוואה, ולו חבים את הכסף.

אחד השימושים המרכזיים במתן ערבות הוא מתן ערבות אישית לבנק כנגד הלוואה. כאשר מקימים חברה, נוצרת הפרדה משפטית בין בעלי המניות לבין החברה. במצב כזה חוצץ מסך התאגדות בין השניים.

משכך, הבנק חושש להיות חשוף להלוואה שהוא העמיד לחברה ועל כן הוא דורש מבעל המניות ערבות אישית בחברה להבטחת החזר ההלוואה.

למעשה הבנק חושש שהחברה תגיע למצב של חדלות פירעון ושהמניות שלה יהפכו לחסרות ערך, וכ "ילכו לפח". בכך מתן ערבות משמש כמנגנון המגן על הבנקים, וככלל על מי שחייבים לו כספים, שההתחייבות בדבר פירעון ההלוואה תתקיים.

ערבות אישית בחברה משמעותה למעשה, קישור החברה לבעלי המניות של החברה בפן הכספי והתעלמות ממסך ההתאגדות שחוצץ בין בעל המניות לבין החברה.

משכך קיימת חשיבות רבה בטרם נטילת הלוואה לתכנן את המבנה התאגידי ואת מערכת היחסים שבין בעל המניות לבין הרכוש הפרטי שלו, לרבות במעגלים הקרובים שסובבים אותו, כדוגמת אשתו ושותפיו. 

 

איך נותנים ערבות אישית בחברה ומה המשמעות של כך? 

ערבות האישית ניתנת באמצעות מסמך הנקרא "כתב ערבות". כתב הערבות מעגן את ההתחייבות של בעל המניות כלפי הבנק. מדובר במסמך חוזי, כך שדיני החוזים הכלליים חלים עליו.

ישנם כללים כיצד לנסח בדיוק את כתב הערבות ומה הוא צריך לכלול. במידה שנושה של החברה מעוניין להוציא לפועל את ההתחייבות שנמצאת בכתב הערבות, עליו להגיש תביעה לבית המשפט, ולפתוח בהליך משפטי נגד הערב. 

כתב הערבות הוא מסמך משפטי בעל משמעות רבה. מדובר במתן גישה פוטנציאלית לכספים ולרכוש של אדם שלא קשור לעסקת היסוד בהכרח.

על כן, מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום ולהיעזר בשירותיו לאורך כל ההליך הרלוונטי. בחתימה על כתב ערבות יש סיכון כספי גדול למתחייב, ויש לעשות זאת בזהירות רבה, תוך ששמים לב הן לדרישות החוק והן להתחייבויות שכתב הערבות מכיל בתוכו. 

 

מה המשמעות של מימוש כתב ערבות אישית בחברה?

מימוש כתב ערבות של בעל מניות כלפי חברה למשל משמעותו היא לקיחת נכסים של בעל המניות על מנת לכסות את החוב של החברה, כלומר פגיעה כלכלית ישירה בבעל המניות. הליכים של מימוש ערבות אישית עשויים בהמשך לגרום לבעל המניות להיקלע להליכים של חדלות פירעון.

משרד אביתר כהן ושות' הוא משרד המתמחה בהליכי חדלות פירעון והגנה על בעלי מניות מפני חיוב אישי, וכן במשפט אזרחי מסחרי, תוך שילוב של מתן שירות משפטי מקצועי ברמה גבוהה לצד ליווי אישי של הלקוח והתאמת השירותים לצרכיו הספציפיים.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search