עוסק מורשה בפשיטת רגל

Back חזרה למאמרים

עוסק מורשה בפשיטת רגל – מהי הדרך הרצויה להתנהלות נכונה

כאשר עוסק מורשה נכנס להליכי חדלות פירעון והוא מעוניין להמשיך ולקיים את העסק גם בתקופת הביניים שבין הגשת הבקשה למתן צו פתיחת הליכים לבין קבלת ההפטר מחובותיו, הוא יכול לעשות זאת ובמאמר הבא נסביר לכם כיצד ומהי הדרך ההתנהלות הנכונה ביותר עבורו.

עוסק מורשה בחדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון מתחילים עם מתן צו פתיחת הליכים אשר יכול להינתן הן לבקשת החייב עצמו, הן לבקשת נושה של החייב או לבקשת היועמ"ש והצו למעשה מהווה את "יריית הפתיחה" להליכי חדלות הפירעון. ראשית, חשוב לזכור שהמטרה העיקרית של החוק, היא להביא לשיקומו הכלכלי של החייב ובמקביל להשיא ככל הניתן את תשלום החוב לנושים. מדובר למעשה במעין מקבילית כוחות, שבה מצד אחד עומד החייב אשר מבקש הפטר מחובותיו ומעוניין להמשיך לנהל את חייו ואת עסקיו, גם תוך כדי הליכי חדלות הפירעון ומן הצד השני, נמצאים נושי החייב, המבקשים לקבל את כספם בחזרה.

המשך הפעלת עוסק מורשה בפשיטת רגל

ס' 157 לחוק חדלות פירעון הוא הסעיף המסדיר את נושא המשך ניהול עסקו של חייב אשר נכנס להליכי חדלות פירעון. ככלל, כאשר אדם נכנס להליכי חדלות פירעון, הוא מנוע מלהמשיך ולנהל את עסקיו, כאשר אלו מוקנים לנאמן (שהינו בעל תפקיד המתמנה לשם ניהול ההליך) וסופם חלוקה מתוך קופת הנשייה. לפי ס' 157, יכול עוסק מורשה להמשיך ולנהל את העסק (במגבלות שונות) בתקופת הביניים, שזוהי למעשה התקופה שבה משלם החייב כל חודש כסף לתוך קופת הנשייה אשר עתידה להתחלק בין נושיו.

אז איך עושים את זה?

מגישים בקשה לממונה על הליכי חדלות הפירעון והממונה יתיר זאת ככל וישוכנע שהפעלת העסק בתקופת הביניים לא תפגע בשיקומו הכלכלי של החייב או בנושיו, כאשר הממונה רשאי להתיר זאת בתנאים שונים לפי שיקול דעתו. יש להדגיש כי גם במצב שבו החייב אינו מסכים להמשיך ולהפעיל את העוסק המורשה בתקופת הביניים, רשאי הממונה לקבוע כי הוא מחויב לעשות זאת וזאת באמצעות הנאמן או מי מטעמו וככל והממונה סבור שיהיה בכך בכדי להשיא את פירעון חובותיו כלפי הנושים. 

מהם השיקולים להפעלת עוסק מורשה בפשיטת רגל

כאשר מוגשת בקשה להפעלת העוסק במהלך תקופת הביניים, יש לבחון האם היווצרות החוב מלכתחילה הינה תוצאה של הפעלת העוסק או לא, כאשר ככל והתשובה שלילית ייטה המשקל למתן היתר להפעלת העוסק. עוד ייבחנו הסיכונים והסיכויים הנובעים מהפעלת העוסק, מהי התרומה שתינתן בכך לקופת הנשייה מצד אחד ומה הסיכון לפגיעה בקופת הנשייה מאידך. הממונה ייבחן את מחזורי העסק, את היקף כוח האדם הנדרש להפעלתו, היקף ההוצאות הצפויות מן ההפעלה וכלל הנסיבות המשתקפות מכך. 

ככל ובדעתכם להגיש בקשה להפעלת עוסק מורשה במסגרת הליכי חדלות פירעון, אנו ממליצים לעשות זאת באמצעות ליווי ויעוץ משפטי נכון, אשר ידע להאיר את הבקשה באור הנכון ולהדגיש את הנקודות הרלוונטיות על מנת שתתקבל והנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי אישי.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search