עורך דין לפירוק חברות

Back חזרה לחדלות פירעון

חברה רשאית ל"סגור את שעריה" ולסיים את ייעודה באמצעות הליך פירוק שנעשה מרצון או בכפיה. כך למשל, כאשר שותפים של מסעדה או יזמים של אפליקציה החליטו לסגור את העסק משיקולים שונים, הם יוכלו לפרק את החברה שלהם על דרך של פירוק מרצון. בד"כ הליך רצוני של פירוק חברה מרצון נעשה כאשר אין לחברה חובות או כאשר יש לחברה חובות אולם היא תוכל לעמוד בהתחייבויות הקיימות שלה ב-12 החודשים הבאים.

להבדיל, כאשר מדובר על חברה שאין לה כושר פירעון, הרי שכדי לפרק את החברה ולחסלה, הליך הפירוק יתנהל בבית המשפט המחוזי – האמון על הליכי חדלות פירעון.

פירוק חברות בידי בית המשפט

כאשר חברה מגיעה לידי פירוק, צריכה להתקיים לפחות עילה אחת מתוך 4 שתאפשר את פירוקה באמצעות בית המשפט:

 (1)  החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה בידי בית המשפט;

 (2)  החברה לא התחילה בעסקיה בתוך שנה לאחר רישומה, או הפסיקה את עסקיה  למשך שנה;

(3)  בית המשפט מצא כי מן הצדק והיושר לפרק את החברה.

(4) החברה חדלת פירעון;

שיקום כלכלי של חברה חדלת פירעון

פירוק חברה מחמת חדלות פירעון היא העילה השכיחה ביותר בגינה חברות מתפרקות ומתחסלות. כיום, עם חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ניתן דגש רב יותר על הליכי שיקום החברה והחזרתה למהלך חיים כלכלי תקין, מאשר פירוק החברה וחיסולה.

המחוקק הגיע למסקנה כי בד"כ, ככל שנאפשר לחברה להשתקם, ייתכן ובטווח הארוך, התועלת המצרפית תהיה גדולה יותר לכלל השחקנים המעורבים בהליכי חדלות פירעון.

בד"כ הליך ההבראה והשיקום הכלכלי של חברה מתחיל בצו הקפאת הליכים, אשר ניתן כחלק מצו פתיחת הליכים. באמצעות צו הקפאת הליכים, הנושים מנועים מנקיטת הליכי גביה כנגד החברה ובאופן אשר מאפשר לחברה "שקט תעשייתי" בכדי להשתקם ולגבש תכנית הבראה. במעמד ההחלטה, בית המשפט ימנה נאמן מטעמו אשר יפקח על כלל ההליך, כאשר השאיפה היא להציג תמונה ברורה לפני בית המשפט בכל הנוגע לסיכויי החברה להשתקם ובהמשך להגיש לאישור הנושים תוכנית הבראה עסקית.

יתרונותיו של עורך דין לפירוק חברות

במקרים בהם חברה נקלעת לקושי כלכלי אשר הסיכוי לצאת ממנו באופן עצמאי – קטן או לקיים, הדבר הנכון הוא ליזום מהלך של הבראה ושיקום כלכלי. בעזרת ליווי וייעוץ של עורך דין לפירוק חברות, ניתן להגיע אל הסדר מול הנושים, ואף להמשיך בפעילות יצרנית אשר תיטיב עם בעלי המניות.

אם חברתכם מתמודדת עם קשיים כלכליים כתוצאה ממשבר הקורונה או בכלל, אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו המתמחה בהליכי חדלות פירעון והבראת חברות.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search