חדלות פירעון בהוצאה לפועל

Back חזרה לחדלות פירעון

כשחייב מגיע למצב בו הוא אינו מסוגל להסדיר את חובותיו מול הנושים, הוא רשאי להגיש בקשה לפתיחת תיק חדלות פירעון בהוצאה לפועל. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקפו במהלך ספטמבר 2019, מאפשר לחייבים לפרוע את חובותיהם מול הנושים תוך חזרה למוטב ולשיקום כלכלי.

תאגידים שנקלעו למצב של פשיטת רגל וחוסר יכולת לפרוע את חובותיהם, יוכלו להגיש בקשה לנהל הליך של חדלות פירעון מול בית המשפט המחוזי במחוז בו מנהל התאגיד את עסקיו. לעומת זאת, חייבים יחידים המעוניינים להגיש בקשה לפתיחת תיק, יצטרכו להגיש את הבקשה אל הממונה על ההליכים במשרד המשפטים או ברשות האכיפה והגבייה.

במאמר זה נסקור את התנאים להגשת בקשה לפתיחת תיק חדלות פירעון במערכת ההוצאה לפועל, ואת ההליכים הכרוכים בכך.

מי זכאי להגיש בקשה לחדלות פירעון בהוצאה לפועל?

על מנת להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, על חובות החייב להיות בטווח שבין 50,000 ₪ לבין 150,000 ₪.

נוסף לתנאי זה, על החייב להתגורר בישראל תקופה של שישה חודשים לפחות בזמן מועד הבקשה. לחלופין, אם החייב מתגורר בחו"ל, עליו להיות בעל נכסים או להחזיק בבעלותו עסקים בסמוך למועד הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות הפירעון.

כיצד ניתן להגיש את הבקשה?

יש לזכור כי התהליך הראשוני לפתיחת תיק חדלות פירעון כרוך בהגשת בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בדיקת תקינות הטפסים והמסמכים הדרושים וקבלת אישור לפתיחת התיק ודיון בהליכים. את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי והוא ינתב את הבקשה למערכת ההוצאה לפועל, שנמצאת באזור מגורי החייב.

כדי להקל על הליך הבקשה ואף לעלות את סיכויי אישור הבקשה, מומלץ לפנות אל מייצג מקצועי שיעניק סיוע משפטי בכל שלבי ניהול ההליך עד לקבל צו ההפטר המיוחל או סגירת התיק בהסדר.

תהליכי הטיפול בתיק חדלות פירעון

במקרה בו רשם חדלות פירעון יקבע כי כל התנאים מתקיימים לפתיחת התיק, הוא יזמן את החייב והנושים לישיבת הסדר תשלומים, שמטרתה להגיע אל הסדר מוסכם על החייב היחיד ועל הנושים. במעמד ההסדר ייקבעו תנאי תשלום המוסכמים על הנושים, ומאפשרים לחייב לעמוד בהתחייבויות שלו לפירעון החובות.

במידה ואחד או שני הצדדים מסרבים להצעת ההסדר שהוצע במעמד הישיבה, רשם חדלות פירעון ינסה לזמן את הצדדים לישיבה נוספת לצורך הגעה להסדר מתאים. לאחר סירוב נוסף של הצדדים להסדר, הרשם יישלח הודעה על צו לפתיחת הליכים הכולל מינוי נאמן, עיכוב הליכי גביה הננקטים כנגד החייב וגם צו תשלומים לחייב היחיד, אותו יידרש החייב לשלם מידי חודש.

לסיכום של פשיטת רגל אינו פשוט מבחינה כלכלית ונפשית כאחד, ולכן מומלץ לקבל את הליווי המקצועי לקראת שיקום כלכלי וחזרה למוטב באמצעות עורך דין פשיטת רגל המומחה ברזי החוק והדין בתחום זה.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search