באילו מצבים אפשר לפנות לעורך דין לענייני הוצאה לפועל

Back חזרה למאמרים

אדם הנקלע למצב בו הוא חייב כספים רבים, לעיתים רבות למספר נושים, מוצא את עצמו במצב כלכלי ונפשי קשה ביותר. במקרים כאלה בדרך כלל נפתחים כנגד החייב הליכי הוצאה לפועל, אשר גוררים, מלבד גביית החוב באמצעות תפיסת נכסיו של החייב, הגבלות רבות על החייב כגון ביטול רישיון נהיגה, איסור יציאה מהארץ ועוד. לשם התמודדות עם מצב קשה זה, חשוב לפנות לייעוץ משפטי על ידי עורך דין לענייני הוצאה לפועל אשר יסייע לחייב לצלוח את התקופה בצורה כמה שיותר קלה, תוך ניהול שגרת חיים סבירה ומציאת פתרון לחובות.

מהי הוצאה לפועל

לשכת ההוצאה לפועל, הפועלת מכוח חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967, היא הגוף המסייע לזוכים בתביעה כלפי אדם מסיים לגבות את חובם. למעשה, לשכת ההוצאה לפועל משמשת כמעין זרוע ביצועית של בית המשפט, שכן היא מאפשרת את הוצאתם לפועל של פסקי הדין שפסק, ומכאן שמה.

הליכי הוצאה לפעול יכולים להתחיל לא רק כאשר ישנו פסק דין לטובתו של הנושה אלא במקרים רבים נוספים כגון קיימים שטרי חוב, שטרי ערבות, צ'קים לביצוע, חשבוניות שלא קיבלו תמורה, וכל מסמך המהווה ראייה להתחייבות כספית של החייב לטובתו של הנושה. הליכי הוצאה לפועל יכולים להיפתח גם כלפי אזרחים שאינם נמצאים בישראל, כלפי אנשי עסקים שאינם אזרחים אך מבצעים עסקאות בישראל וכלפי אנשים הנמצאים בהליכי קבלת אזרחות.

כיצד נפתח תיק בהוצאה לפועל

הנושים מגישים בקשה לביצוע פסק הדין (או ההתחייבות הכספית כפי שצויין לעיל) לאחת מלשכות ההוצאה לפועל הפועלות בארץ. חשוב לציין כי ניתן להגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל רק 30 יום לאחר מתן פסק דין, זאת כדי לתת לחייב זמן לשלם את חובו.

לאחר הגשת הבקשה, מוציא מנהל הלשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב בה הוא מתריע בפניו שעליו לשלם את חובו, או לבצע פעולות מסוימות במידה ואינו יכול לשלם את חובו.

באלו אמצעים יכול עורך דין לענייני הוצאה לפועל לסייע לחייב

על אף מטרתו העיקרית שצוינה לעיל, חוק ההוצאה לפועל עצמו כולל גם מספר הגנות על החייב ומונה מספר מקרים בהם לא תותר גביית החוב, או שהגבייה תעשה בקצב מוגבל יותר. לפיכך, חשוב במקרים בהם מקבלים אזהרה מהלשכה לפנות לעורך דין לענייני הוצאה לפועל אשר עשוי לסייע במספר דרכים:

  • במקרים בהם החייב טוען כי שילם את חובו, יוכל עורך הדין לנסח "טענת פרעתי" ולשלוח אותה, בצירוף מסמכים המוכיחים כי החוב שולם, אל הנושים.
  • במקרים בהם אין החייב יכול לשלם את חובו, יוכל עורך הדין להגיש, תוך 20 ימים ממתן האזהרה להגיש בקשה בה יפרט באיזו פריסת תשלומים, ולאורך כמה זמן, יוכל החייב לשלם את חובו, ללא פגיעה בזכויותיו הבסיסיות לחיים ולכבוד. במקרים מסוימים יוכל לגשת החייב ל"חקירת יכולת" בלשכת ההוצאה לפועל, בה יתבצע בירור מהי יכולתו הכלכלית לשלם את חובותיו.
  • במקרים בהם קיימים נושים רבים לחייב, עורך הדין יוכל להגיש בקשה ללשכה לאיחוד התיקים כולם למעין חוב אחד, אותו ישלם החייב בפריסת תשלומים לאורך זמן, הכל כתלות ביכולתו הכלכלית.

 

משרדנו עוסק בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובכללם מתעסק בכל הקשור לענייני הוצאה לפועל. נשמח לעמוד לרשותכם למתן ייעוץ משפטי פרטני המותאם למצבכם ומתוך מטרה לסייע לכם לצלוח בצורה הטובה ביותר את ההליך.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search