הטלת הגבלות במסגרת תיק חדלות פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

במקרים בהם אדם או תאגיד נקלעים למצב כלכלי קשה, וכתוצאה מכך אינם יכולים לעמוד בתשלומים והתחייבויות כספיות כלפי הנושים, הם יכולים להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון לצורך שיקום כלכלי וחזרה למהלך כלכלי תקין.

תהליך פתיחת התיק כרוך במספר שלבים התלויים אחד בשני, ביניהם גם הטלת הגבלות במסגרת תיק חדלות פירעון עליהן נפרט במאמר הבא.

מטרותיו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החליף את פקודת פשיטת הרגל במהלך חודש ספטמבר 2019, וכך נקבעה הרפורמה החדשה בפשיטת רגל, המסדירה את חובותיו של החייב מול הנושים, במטרה להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.

מטרותיו העיקריות של החוק מאפשרות לחייב ולנושים להגיע להסדר כלכלי מיטבי עבורם. מצד אחד החייב יכול לפתוח דף חדש, וכך להיכנס בחזרה אל העולם העסקי-כלכלי בצורה מחודשת וללא עול חובות הרובץ על כתפיו. מן הצד השני, הנושים יוכלו לקבל את כספם בחזרה במידת מה, בהתאם ליכולת הכלכלית של החייב.

הליכי פתיחת תיק חדלות פירעון

ישנם שלושה גופים המוסמכים לנהל את תיקי חדלות הפירעון בהתאם לגובה החוב ו"זהות" החייב:

  • הוצאה לפועל – גוף זה מנהל את הליכי חדלות הפירעון של חייב יחיד בעל חוב הנמוך מסכום של 150 אלף ₪.
  • ממונה מטעם משרד המשפטים – במקרה של חייב יחיד בעל חוב הגבוה מסכום של 150 אלף ₪, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוא זה שימנה נאמן מטעמו לטפל בהליך השיקום הכלכלי של אותו חייב חדל פירעון!
  • בית המשפט המחוזי – חברות ותאגידים המעוניינים לפתוח הליך חדלות פירעון, יפנו אל בית המשפט המחוזי.

הצעד הראשון לפתיחת תיק חדלות פירעון עבור חייב יחיד, הינו הגשת בקשה לפתיחת תיק באופן מקוון בליווי עשרות מסמכים אותם הוא נדרש לצרף לבקשה. לאחר אישור תקינות הבקשה וקבלת אישור לפתיחת ההליך, יינתן לחייב צו לפתיחת הליכים אשר מפרט את זכויותיו וחובותיו של החייב היחיד בהליך.

הטלת הגבלות במסגרת ההליך

בכדי שניתן יהיה לקיים הליך שיקום כלכלי של היחיד, הוא נדרש להגנה מפני הנושים, ועל כן הוא זוכה לסעד של עיכוב הליכים, כך שהנושים לא יוכלו לנקוט נגדו צעדים לגביית החוב.

מן העבר השני, על החייב מוטלות שורת הגבלות שנועדו למנוע מצב בו החייב יברח מהארץ או יצבור חובות חדשים ולכן מוטלות עליו הגבלות כדוגמת: צו עיכוב יציאה מהארץ, איסור לעשות שימוש בהמחאות וכרטיסי אשראי, איסור על ייסוד תאגיד או ניהול תאגיד ועוד.

לסיכום

חייב הנקלע לפשיטת רגל כלכלית יכול לעבור הליך של שיקום כלכלי הודות לרפורמה החדשה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אך יחד עם זאת יש לזכור כי מדובר בהליך מורכב וסבוך, הן מבחינה משפטית והן מבחינה נפשית.

משרדנו מתמחה בליווי וייעוץ בכל שלבי הליכי פשיטת רגל, תוך השגת שיקום כלכלי אופטימלי ומותאם לכל חייב.

> לקבלת ייעוץ ראשוני מוזמנים ליצור איתנו קשר!

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search