איך ניתן להגן על הבית בעת פשיטת רגל

Back חזרה למאמרים

כאשר נכנסים להליך חדלות פירעון, למעשה כל נכסי החייב ובכלל זה, הדירה שנמצאת בבעלותו מוקנית לנאמן, שהוא בעל תפקיד שמתמנה על ידי גורם מוסמך ותפקידו לנהל את הליך חדלות הפירעון תוך מקסום פירעון החובות לנושים מחד ושיקום החייב מאידך. במילים אחרות, אם בבעלות חייב דירת מגורים והוא נכנס להליך חדלות פירעון הוא נמצא בסכנה של הפקעת הדירה מבעלותו, מכירתה בשוק החופשי וחלוקת התמורה לנושיו.

לאחרונה השתנה החוק שבמסגרתו מנוהל הליך פשיטת הרגל של חייבים וחוקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בעבר, נהנו מחייבים מהגנת ס׳ 33 לחוק הגנת הדייר אשר העניק הגנה רחבה לפושטי רגל אשר יכלו להמשיך ולהתגורר בנכס גם לאחר מימושו בהליך פשיטת הרגל שבו הם מצויים.  הנכס למעשה נמכר כנכס ״תפוס״, כך שהחייב ובני משפחתו יכלו להמשיך ולהגורר בנכס, מה שהביא להפחתה ניכרת בערך הנכס ויצר מצב שבו בן המשפחה של פושט הרגל, שלו מחצית מן הזכויות בדירה, יכל למעשה לרכוש את מחצית הנכס במחיר נמוך. חלופה אחרת קבעה שבהתאם לס׳ 86 לפקודת פשיטת הרגל הישנה, ניתן היה לממש דירת מגורים של חייב רק אם ימצאו לו דיור חלוף או מתן פיצוי לו ולבני משפחתו.

 

הגנה על הבית בעת פשיטת רגל – המצב כיום

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שינה את המצב ששרר בעבר. החוק ביטל את ההגנה שניתנה לדייר ועתה ניתן למעשה למכור את הנכס כ״פנוי״, מה שמביא לעלייה אוטומאטית כמעט בערך הנכס. אז האם החייב נותר ללא הגנה? לא מדויק. לבית המשפט שמנהל את הליך חדלות הפירעון יש שיקול דעת רחב והוא הגורם אשר מכריע באם יש להורות על מימוש הנכס או לא ולא בנקל מחליט בית המשפט לממש דירת מגורים של חייב. עוד בטרם אישור בית המשפט לכך, על פי החוק צריכים להתקיים מס׳ תנאים על מנת שמכירת הדירה תתאפשר. יש להראות כי תצמח לנושים תועלת רבה מן הנזק שייגרם לחייב, יש להוכיח כי אין כל אפשרות ראויה אחרת לפירעון החוב ובדרך שתביא לפגיעה פחותה יותר בחייב וכן יש למצוא ולחייב ולבני משפחתו דיור חלופי התואם את צרכיהם הסובייקטיביים. חשוב להדגיש כי לבית המשפט יש  שיקול דעת רחב בשאלת הדיור החלופי של החייב ובשאלת מימוש הנכס ולמעשה ניתן לומר כי למרות ביטול פקודת פשיטת הרגל הישנה וביטול ״ההגנה״ שניתנה בו לחייבים, לא בנקל יחליט בית המשפט לממש דירת מגורים של חייב, גם במסגרת החוק החדש.

 

עורך דין להליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון הינם הליכים מורכבים שיש בהם השלכות כלכליות הרות משקל. בהליכי חדלות פירעון מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין העוסק בתחום. עורך הדין המייצג אתכם ידע לעמוד על זכויותיכם, להגן על הנכסים שבבעלותכם ולעשות כל שניתן על מנת להגן על בית המגורים שבבעלותכם.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search