הסדר חובות ללא פשיטת רגל – לאילו עסקים זה יכול להתאים

Back חזרה למאמרים

אם יש לכם עסק עצמאי הרשום כעוסק מורשה, או חברה בע"מ ונקלעתם לחובות גבוהים, דעו שיש לכם את האפשרות להגיע להסדר חובות עם הנושים מבלי להיזקק להליך חדלות פירעון (בעבר פשיטת רגל).

 

מהו הליך חדלות פירעון

מה שבעבר כונה פשיטת רגל ביחס לאדם יחיד מכונה היום הליך חדלות פירעון. חדלות פירעון הוא מצב שבו מצבת התחייבויותיו הכלכליות של אדם עולה על מצבת נכסיו ושיש לו קושי ממשי לפרוע את חובותיו והתחייבויותיו לנושיו בהגיע מועד הפירעון.

 

הסדר חוב דרך בית המשפט

בגדול, התשובה היא כן. הסדר חובות נותן לחייב את האפשרות להגיע להסדר עם הנושים, מבלי שיינתן צו שלפיו יוכרז כחדל פירעון, מבלי שיוטלו עליו הגבלות שונות אשר יקשו עליו בניהול שגרת חייו, ומבלי לעבור את תלאות הליך חדלות פירעון והזמן הרב הכרוך בו. בהתאם לס' 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יכול בעל עסק, חברה או בעל חברה (ואף נושה שלה בתנאים מסוימים), להגיש לבית המשפט בקשה להסדר חוב עם נושיו, שבה יפרט מיהם נושיו, מהו הסכום אותו הוא מציע בכדי להגיע עימם להסדר החוב, איזה תועלת תצמח מאישור ההסדר וכל פרט נוסף הדרוש לבית המשפט לשם הכרעה בבקשה. בית המשפט יביא את ההצעה לאישור הנושים (ככל וימצא שאין בה בכדי לפגוע בהליך חדלות הפירעון), כאשר זו תאושר ככל ורוב הנושים אשר מחזיקים בלפחות 75% ממצבת החובות יצביעו בעד קבלת ההצעה. 

 

היתרונות בהגעה להסדר חוב עם הנושים

ישנם יתרונות ברורים בהגעה להסדר חוב עם הנושים מבלי שיינתן צו חדלות פירעון. מצב של חדלות פירעון גורר עימו סטיגמה חברתית ולעיתים תחושת כישלון אישי צורמת. חדלות פירעון גוררת עימה רישום שלילי בהתאם לחוק נתוני אשראי ועלולה להיות בעלת השלכות כלכליות ארוכות טווח. הסדר חוב הוא הליך זריז ומהיר יותר מהליך של חדלות פירעון ומטבע הדברים הוא הליך "נוח יותר". בנוסף, הסדר חוב עם נושים  פעמים ילווה במחיקה של חלק נכבד מסך החוב ואף ניתן להגיע להסכמה על תשלום החוב במסגרת פריסת תשלומים חודשית בסכומים מופחתים, או דחיית מועד התשלום במס' חודשים. האפשרויות בהגעה להסדר חוב הן שונות ומגוונות ובאמצעות עורך דין המתמחה בהליכים אלו, ובניהול משא ומתן עם נושים – עשוי להביא לתוצאה טובה לכלל השחקנים בהליך.

 

לאילו עסקים הסדר חוב יכול להתאים

הסדר חוב עם נושים ללא הליך של פשיטת רגל יכול להתאים גם לעסקים קטנים וגם לעסקים גדולים. גם לעסקים המתנהלים באמצעות תעודת עוסק מורשה וגם לחברות בעירבון מוגבל שיידרשו להיכנס להליך של הבראה או פירוק תחת צו פתיחת הליכים. מדובר בהליך מומלץ ומזורז, שהאפשרויות בו הן כיד הדמיון ובאמצעות משא ומתן ממוקד ונכון, ניתן להגיע להסדר חוב אשר יאפשר יציאה מחודשת לחיים נטולי חובות.

 

משרדנו מתמחה בהליכי חדלות פירעון בכלל ובהסדרי חוב בפרט. יש לנו ניסיון רב בניהול משא ומתן עם נושים ונשמח לעמוד לרשותכם.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search