הסדר נושים לחברה

Back חזרה לחדלות פירעון

כאשר תאגיד נקלע לבעיות כלכליות משמעותיות, שאינן מאפשרות לו לעמוד בהתחייבויות השוטפות, עליו לשקול את צעדיו בצורה מקצועית בכדי שניתן יהיה להסדיר את חובותיו מול כל הגורמים הרלוונטיים. במקרים כמו אלו, כל חברה רשאית לפתוח בהליך משפטי מסודר שיאפשר לה לפרוע את חובותיה מול הנושים, כך שמצד אחד היא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ומצד שני היא לא תאלץ להפסיק את פעילותה.

הליך זה נקרא "הסדר נושים", ומטרתו לשנות את מערך הזכויות והחובות שבין התאגיד לבין הנושים ולעצבם אותם מחדש.

הסדר נושים בלא מעורבות משפטית

האפשרות הראשונה שעומדת לפני החברה היא לפנות אל הנושים באופן עצמאי, ולגבש עימם הסדר, לפיו החוב ייפרס לתקופה ארוכה יותר או שהוא יופחת בצורה זו או אחרת. 

כדי לעשות כן, לא נדרשת מעורבות של בית משפט, אלא ניתן לכל היותר לערוך הסכם חדש, שמבהיר כי חרף העובדה שהחברה חייבת לספק מסוים X שקלים, הצדדים מסכימים על הפחתת הסכום או על כל מנגנון פריסה אחר – אשר מיטיב עם שני הצדדים.

היתרון של מהלך זה, הוא העדר הצורך במעורבות של בית משפט. מדובר על מהלך נכון, הגיוני וזול. החיסרון של מהלך כזה, טמון בכך שאין כל יכולת מצד החברה לחייב את הנושה לקבל את הצעת החברה, כך שבמידה והגענו להסדר עם 10 נושים, ייתכן כי שני הנושים הקטנים ביותר, דווקא יסרבו לכל הסדר, ואגב כך יינקטו הליכי גביה, שיפגעו ביכולת של החברה להוציא אל הפועל את ההסדר עם הנושים אשר כן הסכימו להצעת ההסדר.

במקרה כזה, עלינו לפנות לבית המשפט, בכדי שניתן יהיה לגבש הסדר כולל, כאשר כלל הנושים יהיו אנוסים לפעול לפי כללי המשחק של הליכי חדלות פירעון.

הסדר נושים לחברה בהליך חדלות פירעון

חברה הנקלעת לקשיים כלכליים שאינם מאפשרים לה לפרוע את חובותיה מול הנושים, רשאית להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים במסגרתו היא תעתור להליך הבראה. אפשרות נוספת היא, להציע הצעת הסדר בלא צו לפתיחת הליכים לפי פרק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

במקרה כזה, היתרון הנובע מכך הוא שהחברה תהיה זכאית במידת מה לשקט מפני הנושים, ואף יכולת לכפות את הצעת ההסדר שלה כלפי נושים מתנגדים. החיסרון הנובע מכך הוא שמדובר בהליך לא קצר, אשר מאלץ את החברה "להתפשט" ולחשוף את עצמה מול כלל הנושים.

כיצד מתבצע הליך הבראת חברה

עיקרו של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא גיבוש תוכנית הבראה אידיאלית עבור המשך פעילותה של החברה. 

תוכנית ההבראה מגובשת על ידי נאמן שמונה על ידי בית המשפט, כאשר עיקרה מתחלק לשני חלקים:

  1. חלק כלכלי – בחלק זה נכללת התוכנית העסקית של החברה, ובמילים אחרות, כיצד החברה תמשיך להתקיים, תפיק רווחים ותפרע את החובות לנושים.
  2. חלק משפטי – חלק זה כולל מפרט את ההסדרים והשינויים במערך הזכויות והחובות של החברה, והוא מגדיר מה קורה בחלופות כאלה ואחרות – למשל, במידה והחברה קורסת שוב, בחלוף חצי שנה מאישור הצעת ההסדר וכו'.

הסדר נושים בליווי משפטי

הליכי חדלות פירעון והסדר מול נושים כרוכים בחשיבה אסטרטגית וידע משפטי מקיף, זאת בכדי להגיע אל הסדר מניב ואידיאלי, אשר לא רק יאפשר לחברה לצאת לדרך חדשה, אלא ישמור גם על האינטרסים של בעלי המניות ונושאי המשרה. משום כך מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ וליווי משפטי של עו"ד המתמחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search