הסדר נושים – דוגמאות שיכולות לשרת אתכם לטובה

Back חזרה למאמרים

באופן עקרוני, כאשר חייב מצוי במצב שאין ביכולתו לפרוע את חובותיו או שמצבת חובותיו עולה על מצבת נכסיו הוא רשאי לפנות להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, במסגרתם ינסה לקבל הפטר מחובותיו, לאחר שכלל נכסיו יכונסו לתוך קופת נשייה ויחולקו לנושיו בהתאם לתביעות חוב שהוגשו בהליך. יחד עם זאת, במקרים מסויימים, יכול חייב אשר עתיד להיכנס להליך חדלות פירעון (או שכבר מצוי בתוך ההליך) לנסות ולהגיע להסדר תשלומים מול הנושים (הסדר חוב) ובכך לחסוך את הליך חדלות הפירעון וכל הכרוך בו.

 

מהו הסדר נושים

הסדר נושים הוא למעשה הסכם בין החייב ובין הנושים שמסדיר את אופן תשלום החוב. אדם או חברה אשר עלולים להיכנס להליכי חדלות פירעון או שכבר מצויים בתוך ההליך, יכולים לנסות ולהגיע להסכם עם הנושים ובכך לייתר את ניהול הליך חדלות הפירעון כך שמצד אחד הנושים יקבלו את התשלומים שהוסכמו במסגרת ההסדר והחייב יוכל לקבל הפטר מבלי לנהל את ההליך.

 

הסדר נושים – מדוע זה ישרת אתכם לטובה

יש להבין כי ניהול הליכי חדלות פירעון אורכים זמן רב, על החייב יוטלו הגבלות שונות ונלווה לכך ״כתם״ אשר ילווה את החייב ואת המוניטין העסקי כלכלי שלו שכן הליכי חדלות פירעון גוררים אחריהם רישומים על פי חוק. בהתאם, חייב אשר יגיע להסדר עם נושיו לא יצטרך להתמודד בהכרח עם רישומים אלו, עם מכירה והקניה של נכסיו, עם הקמת קופת נשיה אליה יצטרך להפקיד כספים באופן שוטף, וכן לא יוטלו עליו הגבלות שונות, כדוגמת איסור יציאה מן הארץ, הגבלות על ניהול חשבון בנק וכרטיסי חיוב. כמו כן, מדובר בהליך שדורש מן החייב להתייצב לחקירות כלכליות, לענות על שאלות ולהציג אסמכתאות ולכך יש להוסיף כי הסדר נושים הינו הליך ״מהיר״ יותר מהליך חדלות פירעון.

 

כיצד מגישים בקשה להסדר נושים

חייב המצוי בהליכי חדלות פירעון או שעתיד להיות בהליכים אלו, רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשה לאישור הסדר חוב ויש להמציא העתק ממנה גם לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לאחר שתוגש הבקשה, בית המשפט יחליט או להעבירה לאישור הנושים או לדחותה. אם החליט בית המשפט להעבירה לנושים הוא ימנה ״מנהל הסדר״, אשר יקבע מועדים לקיום ישיבות בין החייב לבין הנושים. מנהל ההסדר יקיים את הישיבות בהתאם לסוג הנושים וסוג החובות וההצעה להסדר תעלה לבסוף להצבעה ותאושר בתנאים מסוימים הקבועים בחוק. יש להדגיש כי הגורם המוסמך לאשר את ההסדר הוא בית המשפט אליו הוגשה הבקשה.

 

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין במסגרת הסדר נושים

הסדר נושים או למעשה משא ומתן בין החייב לבין הנושים במסגרתו מציע החייב לנושים לפרוע חלק מן החוב בהתאם ליכולתו, כאשר על הנושים לדחות/לאשר את ההצעה. בהתאם, חשוב לפנות לעורך דין הבקיא בהליכי משא ומתן מורכבים ובעל ניסיון רב בהליכי חדלות פירעון אשר יסייע לכם להגיע להסדר מהיר, יעיל ומקצועי. 

 

למשרדנו ניסיון רב בתחום והנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי בנושא.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search