ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ללא ערבים

Back חזרה למאמרים

צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן במספר מסלולים. הראשון בהליך פלילי, השני בהליך אזרחי, במסגרת סעד זמני או במסגרת הליכי חדלות פירעון, השלישי בהליכי הוצאה לפועל. מאמר זה יעסוק במסלול השלישי. צו עיכוב יציאה מן הארץ הינו אחד מהסנקציות ״הקשות״ יותר שניתן להפעיל כנגד חייבים בהליכי הוצאה לפועל. מדובר בצו אשר למעשה מגביל את חופש התנועה של האדם, ומטרתו היא בעצם לוודא כי האדם שכנגדו ניתן הצו יימצא בתוך גבולות מדינת ישראל. הצו למעשה מונע אפשרות של חייב להימלט מן הארץ ובכך לסכל ניסיון שלו שלא לשלם את החוב שבו הוא חב. 

 

צו עיכוב יציאה מהארץ

יש להבין כי עיכוב יציאה מן הארץ היא לא ״עונש״ כנגד חייב סרבן. לצו הזה יש מטרה ברורה – לוודא כי החייב נמצא בתוך גבולות מדינת ישראל ובכך למנוע אפשרות של הותרת נושיו מול שוקת שבורה. חשוב להבין שחופש התנועה של האדם היא זכות יסוד חוקתית ועל כן לא בכדי יוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ וכאשר עומד צו כזה בתוקף ניתן להביא לביטולו במצבים שונים.

 

ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ 

חייב אשר ניתנה בלשכת ההוצאה לפועל החלטה על עיכוב יציאתו מן הארץ יכול להגיש ערעור בזכות לבית משפט השלום על ההחלטה וזאת תוך 20 ימים. ניתן גם להגיש בקשה לביטול ההחלטה ישירות לרשם ההוצאה לפועל, אשר רשאי לאשר או לדחות את הבקשה וכן לזמן את הצדדים לדיון בה. כמו כן, חייב אשר עומד כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ והוא מעוניין לבטל את הצו לצורך נסיעה ספציפית יכול להגיש בקשה לביטול צו העיכוב אך חשוב להגיש את הבקשה זמן רב לפני הנסיעה המתוכננת, כאשר במסגרת הבקשה יש לפרט לאן בכוונת החייב לנסוע ולמשך כמה זמן, מה מטרת הנסיעה ומה מקורות המימון של הנסיעה. רשם ההוצאה לפועל יבחן באופן פרטני כל מקרה ומקרה כאשר עליו לאזן בין זכויות החייב לחופש התנועה מצד אחד לבין זכויות הנושים לגביית החוב מאידך. לאחר שיערוך הרשם את האיזון בין הזכויות הוא יחליט אם לקבל את הבקשה או לדחותה, כאשר לרוב יצטרך החייב להיעזר בערבויות שונות לצורך הבטחת חזרתו לארץ. כמו כן, חשוב להבין שמדובר בבקשות שצריך לדעת כיצד להגיש ובאילו טענות כדאי לעשות שימוש, ורצוי מאוד להיעזר בעו״ד העוסק בתחום לשם כך וזאת על מנת להגדיל באופן ניכר את הסיכוי לכך שהבקשה תתקבל.

 

ערבויות לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ

לרוב, ככל ורשם ההוצאה לפועל יסכים לביטול צו העיכוב זה יהא בכפוף להפקדת ערבויות שונות להבטחת החוב. לעיתים יידרשו ערבים להיכנס בנעליו של החייב, לעיתים יידרש החייב בהפקדת ערבויות אישיות ולעיתים יהיה עליו להפקיד כסף בקופה כמעין ״דמי רצינות״. יחד עם זאת אין מדובר בסוף פסוק ובאמצעות הטענות הנכונות ניתן לנסות ולהביא לביטול הצו גם ללא העמדת ערבים.

בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ הינה בקשה שמומלץ להגישה באמצעות סיוע של עו״ד. מדובר בבקשה שמעלה שלל נימוקים משפטיים כבדי משקל ושיש לדעת מה כדאי וראוי לטעון בה. הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search