האם שכיר יכול להגיש בקשה להליך פשיטת רגל

Back חזרה למאמרים

בוודאי. הליך פשיטת רגל (או בשמו נכון להיום, הליך חדלות פירעון) הינו הליך שמתאים הן לשכיר והן לעצמאי. החוק אינו מבצע הבחנה באם האדם שהגיש את הבקשה למתן צו פתיחת הליכים מקבל שכר בהיותו עובד שכיר או לא, כך שאם אתה עובד כשכיר ונקלעת לחובות גבוהים שאינך מצליח לשלם, המאמר הבא נכתב עבורך.

הליך פשיטת רגל – צו פתיחת הליכים

את הליך פשיטת הרגל הישן, החליף לאחרונה הליך חדלות הפירעון וזאת במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף בשנת 2019. צו פתיחת הליכים הוא בעצם דלת הכניסה של החייב להליכי חדלות הפירעון. זהו צו שניתן על ידי הממונה על הליכי חדלות הפירעון, לאחר בקשה שמוגשת אליו ולאחר שצורפו לה כל המסמכים הרלוונטיים לתמוך בכך שהמבקש אכן חדל פירעון. לאחר שניתן הצו, כלל נכסי החייב מקובצים לתוך קופת נשייה ומוטל עליו לשלם תשלום חודשי לתוך הקופה, תוך שמוטלות עליו הגבלות שונות. כמו כן, עם מתן הצו, כלל ההליכים המשפטיים אשר עומדים כנגד החייבים נכנסים למצב של "קיפאון" ואף לא ניתן לפתוח ולהתחיל בשום הליך משפטי חדש כנגדו, ללא אישור הממונה על הליכי חדלות הפירעון. בנוסף, מתמנה בעל תפקיד (נאמן) אשר תפקידו לנהל את ההליך ולאזן בין זכויות הנושים לבין שיקומו הכלכלי של החייב (היחיד כלשון החוק). במסגרת ההליך, החייב צריך להתייצב לבירור לפני הנאמן, להעביר לו מסמכים שונים לבקשתו של הנאמן, להגיש לממונה דוחות שונים ועוד. ככל והחייב ישתף פעולה עם הנאמן ויעמוד בתנאים שקבועים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יינתן לו לבסוף צו שיקום כלכלי ולאחר מכן הפטר מכלל חובותיו. ככל והחייב לא ישתף פעולה עם הנאמן, לא יגיש דוחות, יתנהל בצורה חשודה, יעלים נכסים או יבצע פעולות שמטרתן להתחמק מתשלום חובותיו לנושים, יכול החייב להימצא במצב שתוגש בקשה לביטול ההליך נוכח התנהלותו.

הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי שכיר

בקשה לצו פתיחת הליכים ניתן להגיש באופן מקוון, כאשר ככל וגובה החוב נמוך מ 150,000 ₪ הבקשה תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל, אשר יאפשר לחייב בטרם מתן צו פתיחת הליכים לגבש הסדר נושים. ככל והחוב גבוה מסך של 150,000 ₪ הבקשה תידון בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. יש לצרף לבקשה מסמכים שונים המעידים על גובה החוב ועל אופן היווצרותו, מסמכים המעידים על הכנסות והוצאות, תצהירים, פירוט בדבר החוב, בדבר מס' הנושים, פירוט בדבר מצבת הנכסים והזכויות ועוד. ככל והבקשה תוגש בצורה חסרה היא עלולה להידחות או שתידרש השלמת פרטים.

עורך דין בקשה לפשיטת רגל

אם אתם מעוניינים להיכנס להליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון) אנו ממליצים לעשות זאת באמצעות עורך דין פשיטת רגל, העוסק תדיר בהליכי חדלות פירעון, מה שיגדיל עבורכם את הסיכויים לצלוח את ההליך ולקבל הפטר מן החובות בסיום ההליך. עורך הדין ידע לנסח עבורכם את הבקשה בצורה המיטבית, יצרף את כלל המסמכים התומכים בבקשה ובנטען בה, וייצג אתכם בהליך אל מול הממונה ו/או בעל התפקיד ככל ויידרש.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search