תביעת מזונות בפשיטת רגל, מהי הדרך הנכונה להגשת תביעה

Back חזרה למאמרים

אם אתם מעוניינים בהגשת תביעה עקב חוב מזונות נגד אדם שנכנס להליך פשיטת רגל, או בשמו החדש, הליך חדלות פירעון המאמר הבא נכתב עבורכם.

 

פשיטת רגל או חדלות פירעון

בשנת 2019 חלה רפורמה בהליך פשיטת הרגל והיום הוא מכונה הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כאשר המונח שונה אך מתייחס בעצם לאותו ההליך. חדלות פירעון הוא מצב שבו מצבת חובותיו של אדם עולה על מצבת נכסיו וישנו קושי ממשי לעמוד בהתחייבויות הכלכליות. כאשר אדם נכנס להליכי חדלות פירעון, בין אם לבקשתו ובין אם לבקשת נושה, כל התביעות וההליכים המשפטיים שנפתחו כנגדו "מוקפאים" ולא ניתן לפתוח בתביעה חדשה ללא אישור בית המשפט. בהתאם, נשאלת השאלה, מה קורה במצב שבו אדם נכנס להליך חדלות פירעון והוא צבר חוב מזונות שלא שולם? ומה קורה במצב שבו הוא צריך לשלם דמי מזונות חודשיים בזמן שהוא עתיד להיות בהליך חדלות פירעון? 

 

תביעת חוב מזונות נגד חייב בהליך חדלות פירעון

גרושה או אם לילדים המחזיקה בידה פסק דין שניתן בידי בית המשפט לענייני משפחה הקובע זכאות למזונות, רשאית לנקוט הליכי גביה כנגד האדם שנגדו ניתן פסק הדין וכל עוד הוא אינו משלם את דמי המזונות. כאשר  החייב במזונות נכנס להליך חדלות פירעון וצבר חוב מזונות עבר שלא שולם – הדרך שיש לפעול בה, היא הגשת תביעת חוב לנאמן על ניהול נכסי החייב, אשר יעיין בתביעת החוב ויכריע בה. ישנם שני עקרונות מהותיים לסדר פירעון חובות החייב לנושיו, עקרון העדיפות ועקרון השוויון. למעשה, ישנו מדרג של קדימות בין נושים שונים של חייב, כך שאת חובותיו כלפי הנושים יש לחלק בהתאם לאותו מדרג ובצורה שוויונית באופן יחסי לגובה החוב. כך למשל, החובות הראשונים והעדיפים על כולם במדרג הינם חובות מובטחים, כדוגמת בנק שהעניק הלוואת משכנתא כנגד שעבוד של נכס החייב לטובת פירעון ההלוואה. חוב זה הינו חוב שנמצא בקדימות ליתר החובות. חוב מזונות עבר נחשב במדרג כחוב ב'דין קדימה', זאת אומרת שהוא עדיף על פני חובות רגילים של החייב. 

 

 

קצבת מזונות בהליך חדלות פירעון

העובדה שאדם נכנס להליך חדלות פירעון איננה פוטרת אותו מלהמשיך ולשלם את חוב המזונות שבו הוא חייב. ס' 179 לחוק קובע שבמצב שבו אדם חייב בחוב מזונות על פי פסק דין ושמועד פירעון החוב חל לאחר שניתן צו פתיחת הליכים לחייב, הממונה על הליכי חדלות פירעון  יקצוב לנושה סכום שישולם לו, עד להכרעה של בית המשפט בנושא. בד"כ על הממונה על הליכי חדלות פירעון לקצוב לנושה את אותו הסכום שהיה על החייב לשלם לפי פסק הדין, אלא אם יש הצדקה שלא לעשות זאת. ככל וקיומו של חוב המזונות נודע רק לאחר מתן הצו, הנאמן יפנה לבית המשפט לטובת קצבת שיעור דמי המזונות.

 

חוב מזונות אינו בר הפטר

חשוב לציין שחוב מזונות איננו חוב בר הפטר, זאת אומרת שגם אם בסוף הליך חדלות הפירעון יינתן לחייב הפטר מחובותיו, חוב המזונות מוחרג מהצו. ויודגש – גם אם מסיבה כזו או אחרת, לא הוגשה תביעת חוב בהליך חדלות פירעון עקב חוב מזונות, אין זה פוטר את החייב ובתום ההליך ניתן יהיה להגיש כנגדו תביעה בנושא לבית המשפט המוסמך.

 

עורך דין לתביעת מזונות בפש"ר

תביעות בהליכי חדלות פירעון צריך לדעת איך לנהל וכיצד להגיש. תביעות החוב כפופות לסד זמנים ברור שחריגה ממנו עלולה להוביל לדחיית התביעה, ועל כן חשוב לפעול מהר וביעילות. משרד עו"ד אביתר כהן ושות' מתמחה בהליכי חדלות פירעון ונשמח לעמוד לרשותכם.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search