הסדרים עם נושים – האם מדובר בפתרון הטוב ביותר?

Back חזרה למאמרים

הסדרי נושים ניתן לקיים בהליכי חדלות פירעון במקרה בו יחיד נקלע לחובות או כאשר תאגיד נקלע לחובות. באופן כללי, ההסדרים רלוונטיים כאשר אין ביכולתו של החייב להחזיר לנושה את הסכום שהוא חב לו. חוסר יכולת לפרוע את החוב אינה פוטרת את האדם מעצם החיוב, למעט אם נקט בהליך פשיטת רגל כבסופו צו הפטר.

לא תמיד נכון יהיה לפנות להליך של פשיטת רגל – חדלות פירעון של יחיד – בשל שיקולים שונים (מגבלה אישית, מקצועית, היקף חובות, גיל, מצב משפחתי וכו') ועל כן, לעתים, הפתרון הטוב ביותר יהיה לגבש הסדר עם נושים.

 

מה הוא הסדר נושים? 

הסדר נושים, נקרא לעתים הסדר חובות, מעצד למעשה מחדש את המערך החוזי שבין החייב לבין הנושה. במסגרת ההסדר נקבעים תנאים חדשים להחזרת החובות לנושים, תוך התייחסות למצבו הכלכלי של החייב נכון למועד ההסדר, ולעיתים במבט צופה פני עתיד. 

על כן, הסדרי נושים יכללו תנאים להחזרת החוב המותאמים ליכולתו המצומצמת של החייב לפרוע את החובות באותה העת, נוכח מצבו הכספי וההליכים שחלים נגדו. עם זאת, לא מן הנמנע כי מצבו של החייב ישתפר בעתיד, ועל כן, נכון יהיה לשקלל במסגרת ההסדר את ההתאוששות הכלכלית של החייב.

היתרון המרכזי בהסדרים עם נושים הוא חיסכון בזמן ובכספים, הן עבור החייב והן עבור הנושה. מדובר בהסכם פשרה למעשה, המסייע לשני הצדדים להגיע לאיזון זכויות כמה שניתן. מחד גיסא, הנושה מקבל החזר של החוב ובד בבד החייב נמנע מכניסה להליך של חדלות פירעון. לרוב הסדרי נושים מתרחשים בלא הליך משפטי פורמאלי, אולם ניתן לעשות כן,גם תוך כדי הליך חדלות פירעון רגיל – ובכל שלב שהוא.

 

הסדר נושים בפיקוח בית משפט

אחת האופציות לגבש הסדר נושים היא באמצעות פניה לבית משפט השלום שבאזור מגורי החייב, במסגרתה החייב מגיש הצעת הסדר אגב פירוט המקורות להסדר ומצבת הנשיה. יש לציין כי החייב רשאי להחליט שהוא מעוניין להגיש את הבקשה לבית משפט אחר באזור בו הוא מנהל את עסקיו או נכסיו. לאחר פתיחת התיק בבית משפט השלום,  על החייב לשלוח העתק הבקשה לממונה על הליכי חדלות הפירעון – הכונס הרשמי לשעבר.

 

התייעצות עם עורך דין מומחה

מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון ובהסדרים עם נושים טרם חבירת המסלול המתאים ובטח שטרם הגשת הבקשה. זאת, מכמה סיבות. ראשית, עלינו לבחון תחילה האם יש צורך בהליך תחת חסות של בית משפט או שמא ניתן לעשות כן, בלא פתיחת תיק אשר כרוכה בהוצאות וזמן יקר. שנית, עצם הפרוצדורה שבהליך משפטי זה, דורשת הנחיה וליווי מקצועיים, על מנת לוודא שהבקשה מוגשת כראוי ובהתאם לדרישות החוק והתקנות. שלישית, מאחר שניתן לגבש הסדרים בכל שלב שהוא, נכון יהיה לבחון את התזמון להגשת ההצעה – אם בכלל. 

עורך דין אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון וברזי המשא ומתן, נדרש לתפור את ההסדר בצורה המיטבית ביותר ללקוח, בכדי  שזה יצליח לעמוד בהתחייבות החוזית, תוך התחשבות בכלל הנסיבות, כמו גובה החובות ומצב הנשיה, היכולת הכספית של החייב – לרבות נכסיו וזכויותיו, זהות ומיהות הנושים, ועוד.

 

משרד אביתר כהן ושות' הוא משרד המתמחה בהליכי חדלות פירעון, ביניהם הסדרים עם נושים. עורכי הדין שלנו ישמחו לסייע ולייעץ בכל דבר ועניין, וכן ללוות אתכם עד לסיום ההליך בהצלחה. 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search