כל המידע על גריעת נכס

Back חזרה למאמרים

גריעת נכס (בעבר "ביטול הענקה") היא למעשה פעולה אשר גורעת נכס ממסת נכסי הנשייה של חייב המצוי בהליך חדלות פירעון. כאשר אדם נכנס להליכי חדלות פירעון, למעשה "מכנסים" את כלל נכסיו למעין קופת נשייה, אשר עוברת לאחריותו של בעל תפקיד (נאמן), כאשר מטרתו של בעל התפקיד היא מחד גיסא להשיא את הגבייה עבור הנושים של החייב, ומן הצד השני להביא לשיקומו הכלכלי של החייב בצורה המיטבית. 

נכסי קופת הנשייה

כאשר אדם נכנס להליכי חדלות פירעון כלל הנכסים שמצויים בבעלותו מוקנים לנאמן. הנכסים הללו מקובצים למעין "קופה" אשר מהווה את מצבת נכסיו של החייב ממנה עתידים הנושים להיפרע בגין החוב שהחייב חב להם. לא פעם, אנשים אשר יודעים שהם עתידים להיכנס להליכי חדלות פירעון ושיש ברשותם נכסים, מבצעים למעשה העברות מלאכותיות של נכסים אלו לבני משפחה או לאנשים קרובים, בכדי שאלו לא יהיו חלק מתוך קופת הנשייה ובכך למעשה הם ביצעו מהלך של "גריעת נכס". כך למשל, אדם אשר מצוי בקשיים כלכליים ושיש בבעלותו בית, יכול לבצע העברה ללא תמורה של הבית לאחד מילדיו וזמן מה לאחר מכן להיכנס להליכי חדלות פירעון, כאשר על פניו הנכס לא יוקנה לנאמן, שכן דה פקטו, הנכס לא בבעלות החייב במועד שבו ניתן צו פתיחת ההליכים. בדיוק את הסיטואציה הזו מבקש ס' 220 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי למנוע ולמזער ככל הניתן.

גריעת נכס מקופת נכסי הנשייה

סעיף 220 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כי בהתקיים מס' תנאים מצטברים, רשאי בית המשפט להורות על ביטול גריעת נכס:

א. הפעולה בוצעה ללא תמורה או בתמורה שלא הולמת בנסיבות העניין.

ב. המועד שבו בוצעה פעולת גריעת הנכס החל עד שנתיים לפני שניתן צו פתיחת ההליכים ואם מדובר בפעולה שבוצעה לטובת קרוב, ארבע שנים עד מתן הצו.

ג. במועד ביצוע הפעולה החייב היה חדל פירעון או שביצוע הפעולה הביא אותו למצב שהוא חדל פירעון.

ניתן לראות שהמחוקק שם תחת "זרקור בוהק" פעולות שנעשו בטווח זמן קרוב יחסית למועד מתן הצו, ונותן משמעות ממשית לערך התמורה ששולמה בגין העסקה שגרמה לגריעת הנכס וכן למצבו הכלכלי של החייב בעת ביצוע הפעולה. יש להדגיש שהחוק קובע חזקה שבמועד ביצוע הפעולה החייב היה חדל פירעון והנטל להוכיח אחרת מוטל על כתפיו.

ביטול פעולה להברחת נכס

לפי ס' 221 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רשאי בית המשפט להורות על ביטול פעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה אם הפעולה בוצעה בכדי להבריח את הנכס, גם אם החייב לא היה חדל פירעון בעת עשיית הפעולה, וכל עוד הפעולה נעשתה בטווח של 7 שנים בטרם שניתן צו חדלות הפירעון.

משרד עורך דין לפשיטת רגל אביתר כהן עוסק בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נשמח לעמוד לרשותכם למתן ייעוץ משפטי מקצועי.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search