חברה בהקפאת הליכים

Back חזרה למאמרים

חברות רבות בתקופת הקורונה, נקלעו למשבר תזרימי בעטיו כושר ההישרדות שלהן – מוטל בספק.  ברי כי במקרה בו חברה אינה מצליחה להפיק רווחים או לשמור על איזון במשך תקופה מושכת – היא עלולה להגיע למצב של חדלות פירעון ועמידה בפני פירוק החברה.

יש לזכור כי בקשה לפירוק חברה יכול להיות מוגשת מיוזמתם כל כלל הצדדים הקשורים בחברה, כדוגמת החברה ובעלי המניות, והנושים להם החברה חייבת כספים, בכללם עובדי החברה 

חדלות פירעון של חברה

אחת העילות המובהקות להגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים, היא מצב של חדלות פירעון אליו נקלעה החברה. מקובל להגדיר מצב של חדלות פירעון, הן במקרה בו לחברה עודף נכסים על התחייבויות או במקרה בו החברה לא יכולה לפרוע את חובותיה בהגיע מועד פירעונם.

מצב זה של חדלות פירעון, מעמיד את החברה בפני צומת דרכים – דרך אחת היא לבצע הליך של פירוק החברה באמצעות כינוס הנכסים של החברה ומימושם, לצורך פירעון החובות מול הנושים – ככל שניתן. בסוף תהליך זה, החברה תחוסל, ולמעשה תפסיק את פעילותה. הדרך השנייה, והכדאית יותר, היא לבצע מהלך של הבראה כלכלית לחברה על דרך של גיבוש תכנית לשיקום כלכלי והסדר עם הנושים.

באמצעות מהלך של הבראה אנחנו נשאף להשאיר את החברה פעילה – כעסק חי. בכדי לעשות כן, ולכפות על הנושים לסייע למהלך, אנחנו צריכים את עזרת בית המשפט.

מהו צו הקפאת הליכים

כדי לאפשר לחברה להשתקם היא זקוקה לזמן, וסדר. ברי כי לחץ מצב הנושים ו/או העובדים בקשר עם התשלומים כלפיהם, לא יאפשרו את השקט הדרוש כדי לגבש תכנית כלכלית ולשקם את החברה. לעיתים לחברה יש מוצר/נכס/פטנט שניתן למכור אותו לצד ג', אולם בשל העובדה שהחברה נקלעה לקושי תזרימי, לא ניתן יהיה לממש אותו באופן מיטבי בשל הלחצים שמופעלים על החברה ונושאי המשרה. בכדי לפתור קושי זה, החברה רשאית לעתור לבית המשפט בבקשה למתן סעד בדמות צו הקפאת הליכים.

סעד זה, מקפיא למעשה את ההליכים שננקטים כנגד החברה, ומאפשרים לה לגבש את התמונה המלאה ותכנית ההבראה תוך זמן סביר, ולטובת כלל המעורבים.

כן הצו מאפשר שימוש באמצעים דרסטיים כנגד צדדים שלישיים, כדוגמת ספק חיוני, אשר ניתן בנסיבות מסויימות להכריח אותו להמשיך ולספק לחברה שירותים, על מנת שזו תוכל להשתקם. כך למשל, כאשר חברת החשמל מאיימת – בשל חוב שנצבר כלפיה – בניתוק החשמל לחברה אשר מפעילה בנק לאחסון דם טבורי, ניתן יהיה לבקש מבית המשפט סעד אשר יכפה את המשך אספקת החשמל, בכדי שלא ייגרם "לנכס של החברה" (בנק הדם) נזק בלתי הפיך.

הליך הבראת חברה חיצוני

דרך אחת להבריא את החברה, הינה על דרך של מכירת זכויות ופעילות החברה לצד שלישי. למעשה, החברה תקבל סכום של כסף, אשר ישמש לפירעון החובות של הנושים, אולם לבסוף שלד החברה יחדל מכל פעילות, שכן זו נמכרה לצד שלישי. במקרה כזה, מדובר על הליך של הבראה חיצונית, שכן החברה למעשה לא ממשיכה לפעול באותו "גוף" אלא בגוף אחר.

הליך הבראת חברה פנימי

אופציה נוספת להבראת החברה, היא על דרך של הבראה פנימית של העסק, כדוגמת, ניהול נכון ובריא יותר של החברה. זאת יעשה למשל, באמצעות קיצוץ בשכר העובדים ונושאי המשרה, העתקת מקום מושב החברה לאתר "זול יותר", מכירת נכסים שאין בהם צורך, הזרמת הון ממשקיע חדש וכו'. בדרך זו החברה ממשיכה לפעול מחדש, כאשר הנושים יידרשו להצביע האם הם מקבלים את הצעת החברה להמשיך את פעילותה במתכונת זו או אחרת, וכך לפרוע כלפיהם את החוב בהתאם לכושר היכולת של החברה.

חדלות פירעון ושיקום כלכלי בליווי עורך דין

 ברה המגיעה למצב של חדלות פירעון ("פשיטת רגל" בלשון העם) יכולה לצאת ממצב זה באמצעות בחירה בהליך של שיקום כלכלי. ככלל, מוצע תמיד ליזום מהלך של שיקום כלכלי, כך שהנושים לא יפעלו בעצמם ויגררו את החברה להליך של פירוק.

כיוון שפתיחה בהליכי חדלות פירעון לצורך הבראת החברה היא מהלך סבוך ומורכב, מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום, שיידע לייצג את החברה בפני הגורמים המעורבים והנושים העומדים מנגד. לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומותאם אישית – מוזמנים ליצור אתנו קשר.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search