תכנית פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

כאשר חייב מגיש בקשה למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל, הוא נכנס לתהליך בן 54 חודשים שמטרתו לשקם את החייב מבחינה כלכלית ולהחזירו למסלול חיים תקין.

במסגרת תהליך זה, ממועד קבלת צו הכינוס, נדרש החייב משך 18 חודשים לשלם לקופת הכנ"ר תשלום חודשי ולהגיש אחת לחודשיים – דו"ח הכנסות והוצאות, אשר ישקף את התנהלותו הכלכלית.

עוד יזומן החייב לחקירה אצל המנהל המיוחד לנכסיו, במסגרתה הוא יחקר על אודות נסיבות הסתבכותו וכושר הפירעון שלו.

ככל שאין בעיות מיוחדות עם התנהלות החייב בהליך, קרי, החייב שיתף פעולה, מסר את המידע הנדרש, הגיש דוחות בזמן, שילם את התשלומים החודשיים שהוטלו עליו ולא צבר חובות חדשים – הרי שהמנהל המיוחד אמור לגבש לחייב תכנית פירעון.

תכנית הפירעון היא למעשה "התנאי" למתן צו הפטר לחייב, או במילים אחרות, מה הסכום שעל החייב לשלם כדי לסיים את הליך פשיטת הרגל.

ברמת העיקרון, תכנית הפירעון צריכה להתפרס על פני 36 חודשים, ובכך להשלים את מניין החודשים בתכנית – 54 חודשים.

דא עקא, שישנם מקרים בהם תכנית הפירעון משתרעת מעבר לתקופה זאת, בין אם מסיבות שקשורות בחייב (קושי לפרוע את החוב שנקוב בתכנית הפירעון) ובין אם מסיבות שקשורות בעמדת המנהל המיוחד, אשר סבור כי על החייב להוסיף סכום כסף בשיעור גבוה יותר או שהחייב נדרש לסייע למנהל המיוחד בעניין זה.

בכל מקרה שהוא, חייב אשר מגיש בקשה לצו כינוס והכרזתו כפושט רגל מיוזמתו, צריך לדעת כי הוא זכאי לקבל תכנית פירעון, וככל שהמנהל המיוחד מסרב לגבש לו תכנית זו או אחרת, הרי שעליו לפנות לבית המשפט ולכונס הרשמי בדרישה לקבל תכנית פירעון.

משרד עורכי הדין אביתר כהן ושות', הוא משרד אשר עיקר התמחותו הוא בהליכי חדלות פירעון ומשפט אזרחי מסחרי. משרדנו מייצג נושים וחייבים ומספק פתרונות יצירתיים להתמודדות הן עם פירעון חובות (חייבים) והן עם גביית חובות (נושים).

 

 

רפורמה

פשיטת רגל

הכונס הרשמי

 

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search