תביעת חוב לפשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל, פירוק והבראת חברות), מתמנה בעל תפקיד (מנהל מיוחד, נאמן, מפרק וכו'), שתפקידו לרכז את נכסי החייב (אדם או חברה), ולחלקם בצורה הוגנת ככל האפשר בין הנושים.

משכך, כל מי שטוען לנשייה בחייב נדרש להגיש לבעל התפקיד תביעת חוב ערוכה ומסודרת כדבעי, בכדי שבעל התפקיד יוכל להיווכח כי הנשייה של אותו גורם אמיתית.

תקנות תביעת חוב בפשיטת רגל

בהתאם לתקנה 76(א) לתקנות תביעת חוב בפשיטת רגל, תשמ"ה-1985 (להלן: "תקנות הפש"ר") יש להגיש את תביעת החוב ערוכה לפי טופס 21 (כיום מגישים את תביעת החוב באופן מקוון לכונס הרשמי), וזאת תוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס.

76.   (א)  תביעת חוב תיערך לפי טופס 21, תאומת בתצהיר של הנושה או של מי שהוא הרשה ותוגש לכונס הרשמי; תביעה שתוגש לאחר תום ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס לא תקובל, אלא אם כן הוארך המועד להגשתה כאמור בתקנת משנה (ג).

תקנה 76(א) לתקנות הפש"ר מתייחסת גם להליכי תביעת חוב בפירוק חברה, שכן לפי תקנה 53 לתקנות החברות (פירוק), תשמ"ז-1987, הרי שבכל הנוגע לתביעת חוב בפירוק חברה, תחולנה הוראות פרק ד' לתקנות הפש"ר:

"על זכויותיהם של נושים, על תביעת חובות ועל חלוקת דיבידנדים בפירוק חברה, יחולו הוראות פרק ד' לתקנות פשיטת הרגל, ככל שאינן סותרות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים; לעניין זה, שינויים כאמור – "חייב" – חברה בפירוק; "יום מתן צו הכינוס" – התאריך הקובע כמשמעותו בסעיף 354(ה) לפקודה; "נאמן" – מפרק."

הגשת תביעת חוב

משכך, יש להקפיד להגיש את תביעת חוב בפשיטת רגל לבעל התפקיד תוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס. עם זאת, הפסיקה הקלה עם הנושים, וקבעה כי יש למנות את ששת החודשים מיום פרסום צו הכינוס (ברשומות/בעיתונות) ולא מיום מתן צו הכינוס לאדם – חייב, או יום מתן צו הפירוק לתאגיד – חייב.

עוד יש לשים לב כי בהליכי הבראת חברות, בית המשפט לעיתים קוצב מועדים קצרים יותר לצרכי הגשת תביעות החוב וזאת כדי שניתן יהיה לבחון גיבוש הסדר עם נושים והבראת החברה בצורה מהירה ויעילה.

בכל מקרה שהוא, מומלץ להגיש את תביעת החוב בזמן ולערוך אותה ככל תביעה משפטית – קרי, בצרוף מלוא הראיות וההוכחות על מנת שבעל התפקיד, יוכל להכריע בה בקלות וביעילות.

משרד עורכי דין אביתר כהן ושות' עוסק בדיני חדלות פירעון (פשיטת רגל, פירוק והבראת חברות), ומייצג נושים וחייבים.

אם אתם מעוניינים לקבל ייעוץ בנושא תביעת חוב מקוונת או בהליך הגשת תביעת חוב באופן מקוון באמצעות טופס תביעת חוב – צרו קשר ונשמח לייעץ לכם בנושא!

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search