פשיטת רגל בלי לפשוט את הרגל

Back חזרה לחדלות פירעון

פשיטת רגל היא הליך שנועד לסייע לחייב להסדיר את חובותיו מול כלל הנושים באמצעות הליך קולקטיבי, במסגרתו מקנה החייב את כל נכסיו ורכושו לנושים, ובתמורה החייב זוכה להגנה מפני הנושים ופעולות גביה באמצעות ההוצאה לפועל.

רבים נרתעים מהליך פשיטת רגל. חלק בגלל הסטיגמה שכרוכה בהליכים אלה; חלק בגלל הזמן הארוך יחסית של ההליכים, וחלק מסיבות שקשורות לפעולות אסורות שבוצעו בקשר לנכסים שלהם או של בני משפחתם, והליך פשיטת הרגל מאפשר את חשיפתן.

פשיטת רגל בלי לפשוט את הרגל?

כאמור לעיל, הליך פשיטת רגל הוא לא הליך שנכנסים אליו כלאחר יד (או רגל…).

ישנם חייבים שכניסה להליך פשיטת הרגל עבורם תגרור תוצאה הרסנית. כך למשל, בעלי מקצועות חופשיים כדוגמת עורכי דין ורואי חשבון אשר יוכרו כפושטי רגל עלולים לאבד את רישיונם וכתוצאה מכך את פרנסתם.

אף גורמים אחרים, כדוגמת יבואן בעל זיכיון ייחודי, שההסכם עם היצרן קובע כי כניסת החייב לפשיטת רגל תביא לפקיעת הזיכיון, רצוי עד הכרחי כי ימנע מכניסה להליכי פשיטת רגל, שכן אין טעם להיכנס להליך של הבראה מחובות כאשר מצד שני נגדע מקור הפרנסה.

אם כן, מה הפיתרון?

הסדר נושים ללא פשיטת רגל – הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980

סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל מאפשר לחייב לפנות לבית המשפט בבקשה להגיע להסדר עם הנושים, תוך מתן הגנה לחייב בדמות עיכוב הליכים והשהיית הגבלות שהוטלו עליו בהוצאה לפועל.

החייב נדרש להתחייב לשלם נושיו 30% מהחובות שלו, והנושים יצביעו האם הם מוכנים לקבל את הצעת החייב אם לאו.

במסגרת הצבעת הנושים לאישור ההסדר נדרש רוב מניין (51% מהנושים שהצביעו בעד ההסדר) ורוב בניין (75% מסך החובות של החייב).

היתרון בהליך של הסדר נושים ללא פשיטת רגל מתבטא במספר אופנים:

  1. החייב לא מוכרז כפושט רגל, ונקיטת ההליך מיוזמתו מאפשרת לו "שליטה" בגורלו המשפטי במידת מה. כידוע בהליכי חדלות פירעון מומלץ להיות הצד "שיוזם" את ההליכים ולא הצד "שמגיב" להליכים.
  2. בית המשפט רשאי ליתן לחייב (שלא מוגדר כפושט רגל) הגנה מפני סנקציות ועיקולים של הנושים.
  3. נקודת האיזון משתנה: במקום שהחייב ירדוף אחרי הנושים "ויתחנן" שהנושים ימחלו על החוב בשיעור זה או אחר, הנושים נדרשים להגיש תביעת חוב, והנאמן להסדר הנושים בודק את תביעות החוב ובוחן את אמיתות החוב.
  4. תביעות החוב נבדקות ונקצבות מטעם הנאמן להסדר נושים: חייבים שנפתחו נגדם תיקי הוצאה לפועל, בדרך כלל סובלים מעול כבד מאוד של מיני ריביות. במסגרת תביעות החוב מופחתות הריביות עד מתאיינות.
  5. פרק הזמן של הליך הסדר נושים קצר יותר בדרך כלל מהליך של פשיטת רגל.
  6. בית המשפט רשאי לכפות את ההסדר על הנושים המתנגדים.

מן העבר השני, יש לזכור כי להליך של הסדר נושים ללא פשיטת רגל במסגרת סעיף 19א' ישנם גם חסרונות:

  1. החייב מתחייב לשלם לנושיו לכל הפחות 30% מגובה החובות. כלומר ייתכן והנושים לא יסכימו להצעת החייב וזה יאלץ לשפר את הצעתו.
  2. כדי להיכנס להליך של הסדר נושים ללא פשיטת רגל, החייב נדרש להפקיד סך של 15,000 ש"ח "כדמי רצינות" אשר ישמשו למימון הוצאות ראשוניות של ההליך.

בכל מקרה שהוא, קיימת אפשרות של משא ומתן פרטני עם כל אחד מנושי החייב, אולם המשאבים הנפשיים והכלכליים שיש להשקיע מול הנושים בכדי לגבש הסכמות עם כל נושה ונושה – הם רבים.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפשיטת רגל בכדי לבחון מה הוא ההליך הנכון והמתאים ביותר עבור המקרה שלכם, לרבות שקילת הסיכונים והסיכויים בכל הליך שהוא.

אביתר כהן ושות' הוא משרד אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל, פירוק והבראת חברות), ובמשפט אזרחי-מסחרי.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search