פירוק מרצון

Back חזרה לכללי

מתי בוחרים לעשות פירוק מרצון של חברה?

פירוק מרצון של חברה נעשה לבקשת בעלי המניות של החברה. 

כאשר אין עוד טעם בהמשך קיומה של החברה נכון וכדאי לפעול לפירוק החברה ובהמשך לחיסולה ממרשם רשם החברות.

זאת, בין היתר כדי שהחברה לא תמשיך לצבור חובות כלפי רשם החברות בדגש על אגרה שנתית.

הליך הפירוק מרצון מחולק לשלושה שלבים עיקריים ונמשך עד 12 חודשים, כאשר האמור כאן מתייחס לחברה בעלת כושר פירעון, קרי חברה סולבנטית שאין לה חובות או שיכולה לפרוע את מלוא חובותיה הקיימים או העתידיים.

  1. ראשית, יש להגיש הצהרת כושר פירעון לרשם החברות – כל או רוב הדירקטורים של החברה מצהירים כי החברה בעלת יכולת לפרוע את חובותיה.
  2. שנית, יש לכנס אספה של בעלי המניות במסגרתה יוחלט ברוב של 75% על פירוק החברה מרצון ועל מינוי מפרק. יש לפרסם את החלטת החברה ברשומות תוך 7 ימים בכדי שנושי החברה יוכלו למצות את זכויותיהם מול מפרק החברה. חשוב לשים לב כי את האספה יש לכנס עד חמישה חודשים מהמועד בו הוגשה הצהרת הדירקטורים בדבר כושר הפירעון של החברה.
  3. שלישית, יש לפרסם ברשומות הודעה על כינוס אספה סופית, (לכל הפחות חודש לפני מועד האספה), כאשר במסגרת זאת יציג מפרק החברה את פועלו במסגרת דו"ח סופי ולאחר מכן על המפרק לשלוח את הדו"ח והפרסומים ברשומות לרשם החברות.

לאחר ביצוע הפעולות לפירוק מרצון ניתן להגיש בקשה לפטור מאגרות שהצטברו לחובת החברה אצל רשם החברות, ובלבד שהחברה תוכיח כי הפסיקה את פעילותה בהתאם לדרישות.

משרד עו"ד אביתר כהן ושות' עוסק בהליכי חדלות פירעון ובמשפט אזרחי מסחרי. ניתן לפנות למשרדנו בכל הנוגע להליכי פירוק חברות לסוגיהם השונים.

אין ברשימה זאת כדי למצות את ההליכים ודרישות רשם החברות בכל הנוגע להליכי פירוק מרצון.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search