עורך דין לפירוק חברה

Back חזרה לחדלות פירעון

עילות לפירוק חברה

מחפשים עו״ד לפירוק חברה? אתם בדיוק בעמוד הנכון. חברה היא אישיות משפטית מלאכותית וככזו ניתן לפרק ו"לחסל" אותה. קיומה של חברה לרוב הוא נטול ערך כשלעצמו, כלומר כל עוד החברה אינה מפיקה רווחים לבעלי המניות או משרתת את מטרותיהם, אין לחברה זכות קיום רק באשר היא חברה, וזאת להבדיל מחיי אדם שנהנה ממעמד מיוחד ללא קשר לתועלת שהוא מפיק.

סעיף 244 (א) לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן: "פקודת החברות"), קובע כי חברה ניתנת לפירוק בשלוש דרכים:

 1. בידי בית המשפט – סעיפים 258-257 לפקודת החברות
 2. מרצון – סעיף 319 לפקודת החברות
 3. בפיקוח בית משפט – סעיף 342 לפקודת החברות

להתייעצות עם עורך דין לפירוק חברה – צרו קשר 

סעיף 257 לפקודת החברות מגדיר מה הן העילות בגינן ניתן לבצע פירוק חברה בידי בית משפט:

 1. החברה חדלת פירעון – זו העילה השכיחה ביותר, ובהתאם למבחנים המנויים בסעיף 258 לפקודת החברות ניתן לקבוע האם החברה חדלת פירעון אם לאו:
 • נושה שמגיע לו מן החברה, על פי המחאה או באופן אחר, סכום העולה על חמישה שקלים שהגיע זמן פרעונו, מסר לחברה במשרדה הרשום דרישה חתומה בידו לשלם לו את חובו, ובמשך שלושה שבועות לאחר הדרישה לא שילמה החברה את החוב ולא נתנה ערובה ולא הגיעה לידי סידור להנחת דעתו הסבירה של הנושה;
 • צו הוצאה לפועל או כתב בי-דין אחר שניתן על פי פסק דין או צו של בית משפט לטובת נושה של החברה לא קויים כולו או מקצתו;
 • הוכח להנחת דעתו של בית המשפט, לאחר שהביא בחשבון את חבויותיה המותנות והעתידות, שאין ביכלתה של החברה לשלם את חובותיה.
 1. בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק – השימוש בעילה זו לא שכיח כל כך, אך ניתן לעשות בו שימוש במקרים בהם קיים סכסוך בין בעלי מניות בחברה שאינו מאפשר את המשך פעילות החברה ( (Deadlock ואין בנמצא כלים אחרים להסדיר את הסכסוך שנתגלע בין בעלי המניות.
 2. החברה קיבלה החלטה מיוחדת כמשמעה בסעיף 115 (א)(א)3 לפקודת החברות שהיא תפורק בידי בית המשפט.
 3. החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהואגדה, או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה.

בפקודת החברות קיימות עילות פירוק נוספות, מצד כונס הנכסים הרשמי, היועץ המשפטי לממשלה  ורשם החברות.

עו״ד לפירוק חברה – מי זכאי להגיש בקשה לידי בית המשפט?

 1. החברה (בליווי עו"ד לפירוק חברה)
 2. נושה (גם נושה מותנה וגם נושה עתידי) – בדגש על ספקים ועובדים.
 3. בעלי המניות
 4. משתתף – מי שהוא בעל מניות בחברה או שהיה בעל מניות בחברה שנה לפני תחילת הליכי הפירוק
פירוק חברה - מה הן העילות

עורך דין לפירוק חברה

נושה מובטח בתזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search