פירוק חברה מחמת סכסוך בעלי מניות

Back חזרה לחדלות פירעון

פירוק חברה מרצון או מחמת סכסוך בעלי מניות

בסעיף 257 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 מנויות מספר עילות בעטיין ניתן לפרק חברה.

הדרך השכיחה לפירוק חברה היא באמצעות פירוק מרצון או פירוק כפוי כאשר החברה לא סולבנטית (חדלת פירעון).

סעיף 257 (5) לפקודת החברות מונה עילה חריגה יחסית לפירוק חברה:  "בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק"

עילה זאת, אינה שכיחה כעילה לפירוק חברה, ובד"כ כאשר מוגשות בקשות פירוק בעילה זאת, הדבר נובע מסכסוך שבין בעלי מניות – סכסוך שיוצר Dead Lock שאינו מאפשר את המשך ניהולה התקין של החברה.

בתיק (מרכז) 51/39 פרק (מרכז) 44197-02-16 רוברט גזיאל נ' פלס פיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 7.7.2016), הוגשה בקשת פירוק לבית המשפט המחוזי בלוד בהתאם לסעיף 257(5) לפקודת החברות מחמת סכסוך שבין בעלי המניות.

בית המשפט דחה את בקשת הפירוק וקבע כי ככל כאשר יש סכסוך בין בעלי מניות קיימות דרכים חלופיות מאשר סעד דרסטי של פירוק חברה.

כך למשל, שמורה האפשרות לבעלי מניות המיעוט לנקוט בהליך של "קיפוח המיעוט" (=עושק המיעוט), כאמור בסעיף 191 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 בכדי לייתר הליך של פירוק חברה שמצריך השקעת משאבים יקרים מצד בית המשפט והכונס הרשמי.

בית המשפט הלך בעקבות החלטות קודמות של כב' השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך שקבעה במספר החלטות כי אין לנקוט בהליך של פירוק חברה כאשר יש סכסוך בין בעלי המניות.

כך למשל קבעה השופטת אלשיך בפש"ר 1698/00 דבורה אבינרי נ' אדירון עיבוד פרחים ומוצרי מתכת בע"מ (פורסם בנבו ביום 14.4.13):

"הלכה פסוקה היא כי אין מקום להגשת בקשת פירוק כאשר המניע היחיד העומד מאחוריה הינו טענה לקיפוח. עבור סעד הקיפוח קיימת דרך תביעה שונה לחלוטין והיא דרך הדיון המתוות בחוק החברות, אשר ענייניו אינם נדונים בפני בית המשפט של חדלות פירעון. זאת, בשל המושכלה הבסיסית, לפיה אין "מחסלים" גוף סולבנטי אך ורק בשל סכסוכים בין בעלי המניות שלו ועל ידי כך גורמים נזק לגוף עצמו ולנושיו. לעניין זה, אין נפקא מינה אם מוצגת טענת הקיפוח כ"קיפוח", "אובדן אמון", "אובדן ציפייה לגיטימי", "נישול המבקש מנכסיו" או בכל שם אחר.

אם כן, ככל שהנכם בעלי מניות מיעוט וקיים סכסוך שלא מאפשר את המשך הניהול התקין של החברה, משרד עו"ד אביתר כהן ושות'  – משרד שמתמחה במשפט אזרחי מסחרי והליכי חדלות פירעון – ישמח לסייע עבורכם לצאת מן המצב המורכב, תוך פתרונות יצירתיים ובמינימום נזק.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search