פירוק, החייאה והבראת חברות

Back חזרה לשירותים

משרדנו מספק ליווי וייעוץ משפטי לחברות, בעלי מניות ונושים. למשרדנו מומחיות בניהול הליכי חדלות פירעון לרבות הליכי פירוק והבראת חברות, כמו גם ניסיון עשיר וייחודי בהליכים להחייאת חברות שנמחקו ממרשמי רשם החברות.

מהי חברה?

חברה היא אישיות משפטית מלאכותית – יציר החוק.

משכך, כאשר חברה מגיעה לסוף דרכה בין מהטעם שהיא חדלת פירעון (פירוק כפוי) ובין מהטעם שהוחלט על ידי בעלי המניות (פירוק מרצון) כי הגיעה העת לפרק את החברה, הרי שדינה של אותה אישיות משפטית מלאכותית להתחסל.

חוק החברות, תשנ"ט-1999 עוסק בעיקר בחברות בעלות כושר פירעון, כאשר עניינן של חברות חדלות פירעון (א-סולבנטיות) מוסדר בפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983.

הבראת חברות

לעיתים חפצים בעלי המניות נושי החברה להמשיך ולשמור על פעילות החברה ומשכך הם מבקשים סעד של הקפאת הליכים, שלפיו ניתנת לחברה תקופת חסד של עד תשעה חודשים במהלכם מנסה הנאמן שמונה לחברה לשקם את החברה ולהבריאה.

החייאת חברות וביטול חיסול

גם לאחר שחברה מתחסלת – כלומר לחברה אין עוד קיום – ניתן "לבטל את החיסול" ובלבד שלא חלפו שנתיים מיום חיסולה.

לעומת זאת חברה שנמחקה ממרשם החברות שמנהל רשם החברות (בעיקר בשל אי תשלום אגרות) ניתן "להחיותה" ולהחזירה לפעילות – ובלבד שלא חלפו 20 שנה מיום פרסום ההודעה על אודות מחיקת החברה.

לייעוץ אישי הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search