פטור מתשלום חודשי בפשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

ביום 11.2.2020 ניתנה החלטת בית המשפט העליון בתיק רע"א 6353/19 אנטולי לשצ'נקו נ' כונס הנכסים הרשמי. החלטה זו קבעה למעשה כי במקרה בו לחייב אין הכנסה חודשית, בשל העובדה שהוא מקבל גמלה של המוסד לביטוח לאומי, הרי שאין מקום לחייב אותו בתשלום חודשי לקופת פשיטת הרגל.

שורת ההיגיון מחייבת כי כאשר החייב מנוע מיציאה לעבודה בשל נכות או קושי בריאותי/נפשי, הרי שהכנסתו היחידה היא למעשה גמלה. במקרה כזה, כספים אלה מוגנים מפני הנושים לפי סעיפים 303 ו-311 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995, ועל כן לא ניתן לדרוש מאותו חייב לגרוע מצרכיו על חשבון החובות שלו.

יש לתת את הדעת, כי החלטה זו מחריגה מצב בו חייב מקבל גמלה אך בכל זאת יכול למצות את כושר השתכרותו ולצאת לעבוד. במקרה כזה, אין לקבל את הטענה שהחייב פטור מתשלום חודשי לקופה, בשל העובדה שהוא מתקיים רק מגמלה, שכן מצופה מהחייב לסייע בפירעון חובותיו, גם אם מיצוי כושר ההשתכרות שלו, יביא למעשה להפחתת סכום הגמלה אותה הוא מקבל.

ביום 19.7.2020 ניתנה החלטה בבית המשפט המחוזי בתיק פשר (חי') 67643-01-17 גילה פניגשטין נ' הכונס הרשמי מחוז חיפה, שם בית המשפט קבע כי להלכת לשצ'נקו הנ"ל, תחולה רטרואקטיבית, וכן שבמקרה של קצבת זקנה, לא ניתן לחייב את החייבת בתשלום חודשי ועל כן בנסיבות המקרה שלה, נכון יהיה ליתן לה צו הפטר לאלתר בהעדר תועלת בהליך.

ככל שהתשלום החודשי שלכם בהליך חדלות פירעון או בהליך פשיטת רגל הוא גבוה, ניתן לשקול להגיש בקשה להפחתתו, על סמך הלכת לשצ'נקו, ובהתאם לנסיבות המקרה.

 

הפחתת תשלום חודשי בפשיטת רגל
הפחתת תשלום חודשי בחדלות פירעון
קצבה בפשיטת רגל

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search