עצמאי בפשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

בעלי עסקים עצמאיים שנקלעו לחובות, סבורים כי עם פניה להליכי חדלות פירעון, הם לא יוכלו להמשיך ולהתפרנס כעצמאיים, ועל כן הם פועלים לקחת הלוואות נוספות בכדי שיוכלו להתגלגל. חרף המחנק התזרימי והעובדה כי לא ניתן להמשיך באותו האופן, החשש כי לא יהיה להם מקור פרנסה "ביום שאחרי", מביא את אותם עצמאיים לדחות את הקץ.

נקדים ונבהיר – עצמאי יכול לקבל היתר להפעיל את העסק שלו בהליך חדלות פירעון. פניה להליך של הסדרת חובות לא סותם את הגולל על האפשרות להתפרנס כעצמאי, וחשוב מכך, הנטייה היא לסייע לחייב להתפרנס ובכך לפרוע את החובות. 

אם כן, כיצד ניתן לקבל אישור זה?

על היחיד לפנות לממונה בבקשה רשמית, בצירוף המסמכים והנימוקים המתאימים.

תחילה יש לבחון את מהות העסק. ככל שמדובר בעסק רווי סיכון, קרי עסק שבו היחס בין ההכנסות הקבועות לבין ההוצאות הקבועות הוא שברירי ולא יכול לספק כל ודאות לרווחים, אכן קיים קושי בניהול עסק כזה. ניהול עסק בהליך חדלות פירעון צריך להביא לכדי מצב בו בעל העסק מתפרנס ולא יוצר חובות חדשים. משכך הנטיה היא לאשר המשך הפעלה של העסק לעסקים שיש בהם ודאות להפקת הכנסות. עסק שהוא פעיל בעונה מסוימת או פונה לקהל מאוד מצומצם, הוא דוגמא לעסק שאין כל ודאות צפויה לכך שהוא יכניס כסף.

שנית, יש לבחון האם לאותו עסק יש מלאי ומה טיבו. ככל שמדובר בעסק לממכר מזון, קיים סיכון כי רכישת מלאי פּסִיד, עשויה להביא למצב בו בעל העסק יפסיד את ערך המלאי (בגין הפסקת חשמל, או ענייני תברואה וכו') ובכך הוא יצור חובות חדשים.

בנסיבות אלה, על בעל העסק להראות לממונה ובית המשפט כי יש תוחלת להפעלת העסק, וכן שהוא לא ייצור חובות חדשים. במקרים גבוליים בהם קיים חשש שכזה, ניתן להמציא בטחונות וערבויות צד ג' להפעלת העסק, למשל במקרה של שותפים, בהם אחד מהם נקלע להליכי חדלות פירעון, והפעילות שלו בעסק היא הכרחית על השותף השני להבטיח כי ככל וייווצרו חובות חדשים בגין העסק – חובות אלה לא יושתו על קופת הליך חדלות הפירעון.

כמובן שמעל הכל, מנצחת השאלה, האם אותו עסק שהחייב מבקש להפעיל בהליך חדלות פירעון הוא זה שיצר את החובות מלכתחילה. במקרה כזה יש לבחון האם העסק לא רווחי, ואין טעם בהפעלתו או שמא מדובר היה בקושי חיצוני-אובייקטיבי (כדוגמת מלחמה, סחורה שנשרפה והעדר קיומה של פוליסת ביטוח וכו').

במקרים כאלה, חשוב להתייעץ עם עורך דין לחדלות פירעון, אשר ייבחן את התוחלת שבהפעלת העסק, ויפעל לשכנע את הממונה, הנאמן ובית המשפט, כי קיים הכרח בהפעלת העסק בכדי שהחייב יתפרנס ויוכל לפרוע את החובות.

האם ניתן להפעיל עסק בעת הליך חדלות פירעון?

יצוין כי הפעלת עסק ללא אישור רשמי היא בבחינת התנהלות פסולה בהליך חדלות פירעון, אשר לא רק שהיא עשויה להביא לביטול ההליך, אלא גם להסתבכות מול רשויות המס, שכן הנפקת חשבונית או קבלה כאשר אין לרשויות המס אישור רשמי מצד הממונה לפיו היחיד רשאי להפעיל את העסק – עשויה להביא למצב בו הלקוחות של החייב לא יוכלו לעשות שימוש באותם מסמכים ולקזז הוצאות.

כן יש לבחון האם אותו בעל עסק עצמאי יכול להמשיך להפעיל את העסק בהליך חדלות פירעון, שכן ישנם מקצועות, כדוגמת עורכי דין, אשר עם מתן צו פתיחת הליכים, רישיונם – פוקע, ועל כן יש לערוך חושבים מה המסלול המתאים עבורם להסדרת החובות.

משרדנו עוסק בהליכי חדלות פירעון, פשיטת רגל ושיקום כלכלי, ובכללם מתעסק בכל הקשור לענייני הוצאה לפועל. נשמח לעמוד לרשותכם למתן ייעוץ משפטי פרטני המותאם למצבכם ומתוך מטרה לסייע לכם לצלוח בצורה הטובה ביותר את ההליך.

אולי יעניין אותך גם:

עצמאי בפשיטת רגל
צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search