סכסוך בעלי מניות – פירוק חברה

Back חזרה לחדלות פירעון

לא אחת כאשר חברה נקלעת למבוי סתום בשל סכסוך בעלי מניות, עולה השאלה האם יש תוחלת להמשך פעילות החברה.

בהינתן שהסכסוך בין בעלי המניות כה עמוק, לא ניתן להמשיך ולהפעיל את החברה, שכן הפעילות משתקת, ודומה כי תכלית החברה – קרי, השאת רווחים, כבר לא עומדת על הפרק.

כידוע, חוק החברות מאפשר לצד הנפגע בחברה שורת סעדים, כדוגמת הסרת קיפוח או שימוש במנגנונים של רכישת חלקו של מי מבעלי המניות, על מנת לקנותו "החוצה". לא אחת, הוגשו לבתי המשפט בקשות לפירוק חברות כאשר הסיבה היחידה בגינה הוגשה הבקשה היא בשל אותו סכסוך בעלי מניות.

פקודת החברות, אשר הוחלפה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מנתה מספר עילות בגינן ניתן לפרק חברה, כאשר אחת מהן היא עילת סל כללית של "טעמי צדק ויושר". בתי המשפט, אשר דנו בתיקי פירוק בכובעם כבתי משפט של חדלות פירעון, לא אהבו לשון המעטה את בקשות הפירוק שנועדו לפתור סכסוכים של בעלי מניות, ואלה היו מופנים אחר כבוד לערכאה אזרחית "רגילה" לצרכי בירור המחלוקת ביניהם.

כיום, עם חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לא ניתן עוד להגיש בקשה לפירוק חברה בעילה של "טעמי צדק ויושר", שכן מקרה זה שמור להחלטה של בית משפט אזרחי "רגיל", בהתאם לסעיף 342 ו' לחוק החברות.

מקרה כזה הובא לפתחו של בית המשפט בעניין חדלת 12072-02-20  פרה קוטון לימיטד בע"מ נ' סירקין 16 גבעתיים בע"מ, שם נדחתה בקשה למתן צו פתיחת הליכים ופירוק החברה, מהטעם שנמצא כי החברה לא חדלת פירעון וכי מדובר בסכסוך בעלי מניות.

זכרו כי בטרם נקיטת הליך, קיימת חשיבות רבה לבחור את האפשרות המתאימה ביותר להשגת התוצאה. 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search