עוסק מורשה בפשיטת רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

האם ניתן לנהל עוסק מורשה בהליך פשיטת רגל?

פשיטת רגל היא מצב של חדלות פירעון, בו אדם (ולא תאגיד), אינם יכולים לפרוע את חובותיהם.

אנשים רבים נקלעו לחובות בשל העסק אותו ניהלו, אולם לא מן הנמנע כי הבעיה הכלכלית אליה נקלעו, לאו דווקא קשורה לעסק, או שגם אם היא קשורה, היא לבהכרח מעידה שהעסק כשלעצמו הוא כושל.

במה דברים אמורים?

פלוני, עוסק מורשה בפשיטת רגל ניהל עסק לייבוא ושיווק מוצרי כתיבה. לצערו הרב, בשל טרגדיה משפחתית (מחלה של בני משפחתו), העסק נקלע לקשיים, ואיתו הבעלים. דוגמא נוספת יכולה להיות למצב בו העסק קרס כתוצאה ממעילה, או עסק שמבחינת כדאיות כלכלית לא היה טעם להחזיק אותו באותה מתכונת.

בכל המקרים האלה, אותו חייב שקורס (=הבעלים של העסק), לאו דווקא נדרש להפסיק ולנהל את אותו עסק, שכן יכול להיות שמדובר בנפילה רגעית/אקראית/חד פעמית, ולאו דווקא כנפילה שמעידה שאין תוחלת בניהול אותו עסק.

ואכן, גם חייב שנקלע להליכי פשיטת רגל רשאי לבקש אישור מבית המשפט להמשיך ולנהל את העסק שלו כעצמאי, כאשר ניתן לכך אישור מיוחד לרשויות המס בכדי שאלה יאפשרו לאותו חייב להפיק חשבוניות מס בגין מע"מ עסקאות וכן לערוך התחשבנות לגבי מע"מ תשומות.

יצוין כי אין מדובר באישור אוטומטי, והדבר תלוי בהסכמת בעל התפקיד (המנהל המיוחד/הנאמן לנכסי החייב), ולרוב נדרש החייב למלא אחר מספר תנאים מחמירים כדוגמת: מעבר מדיווח דו חודשי לדיווח חודשי בצירוף כל מסמכי הנהלת חשבונות של העסק; המצאת ערב לפעילות העסק (שכירות וכו'), ביטוח; רישיון עסק; הגדלת התשלום החודשי לקופה; עבודה על בסיס מזומן בלא אשראי ועוד.

בכל מקרה שהוא, מומלץ לחייב שקיבל אישור לנהל עוסק מורשה במסגרת הליך פשיטת רגל לנהוג במשנה זהירות ושלא לצבור חובות חדשים. מילת המפתח בהליך פשיטת רגל היא שקיפות והדבר נכון על אחת כמה וכמה לגבי חייב שמבקש להמשיך ולפעול כעצמאי.

במידה והנכם עוסק מורשה בפשיטת רגל או מתעתדים להיכנס להליך וברצונכם לקבל אישור לניהול עסק עצמאי (עוסק מורשה) צרו קשר עם משרדנו לצרכי הנחיה וליווי מתאימים.

 

 

 

 

 

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search