מדוע כדאי לפרק חברה – מניעת בעיות מול רשות המיסים

Back חזרה לחדלות פירעון

לא אחת, כאשר בעלי עסקים נקלעים למצב של חדלות פירעון כתוצאה מניהול של תאגיד בבעלותם, הם סבורים כי החיץ שבינם לבין התאגיד ממשיך להתקיים, ובאופן בו הם מותירים את התאגיד "המדמם" בלא כל טיפול או התייחסות.

אכן, כאשר אדם נקלע להליכי חדלות פירעון בשל ערבות אישית לחובות של החברה, הרי שמטבע הדברים, הנושים של החברה יפעלו נגדו באופן אישי, אך הם יאלצו לעשות כן במסגרת הליכי חדלות פירעון. בתום ההליך, בעל המניות מקבל צו הפטר, אשר פוטר אותו מכל חובות החברה, אך למעט מחובות שנוצרו בחוסר תום לב, קנסות, דו"חות ועבירות.

אחד המקרים השכיחים בהם בעלי מניות מגלים בתדהמה כי חרף הליך חדלות הפירעון הם לא "ניקו לגמרי את השולחן", קשור למערכת היחסים עם רשויות המס. ברי כי ככל והיחיד חב בחובות לרשויות המס באופן אישי, הרי שגם רשויות המס תידרשנה ליטול חלק בהליך חדלות הפירעון.

אלא שכפי שתארנו לעיל, החייב נכנס להליך לצורך הסדרת חובות, אולם התאגיד נותר מאחור, אך מבחינת רשויות המס זה ממשיך להתקיים.

כך למשל, התאגיד ובעל המניות נדרשים להגיש דו"ח שנתי לרשויות המס. מטבע הדברים, בעל המניות עסוק בהליך חדלות הפירעון ובשיקום החיים שלו, כך שהוא מזניח את כל מה שקשור וכרוך בתאגיד. מבחינת רשות המיסים, אי הגשת דוח, צוברת חיובים מסוג קנסות, אשר כידוע – לא מופטרים בהליך חדלות פירעון תחת צו ההפטר, גם אם החיוב בהגשת דוחות היה לפני כניסת החייב להליך חדלות פירעון.

משכך, כאשר נקלעתם לחובות בשל תאגיד שניהלתם, חשוב לסגור קצוות באופן הרמטי גם ביחס לתאגיד, ולדאוג להגשת כלל הדוחות. הואיל והתאגיד ממילא הוא הסיבה העיקרית לקריסתכם והיקלעותכם להליכי חדלות פירעון, מומלץ להגיש בקשה מטעם התאגיד לפרק אותו בבית המשפט המחוזי, וזאת בכדי שניתן יהיה לעצור את מהלך החיים של התאגיד והחיובים הכרוכים בכך.

הנכם מוזמנים לפגישת יעוץ במסגרתה נוכל לספק לכם פתרון כולל אגב בחינת התמונה המלאה, וזאת בכדי למנוע "מוקשים" בהמשך.

 

חוב לרשות המיסים

חוב למע"מ

חוב למס הכנסה

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search