"לייק" או "שיתוף" לפרסום שמהווה לשון הרע – אינו בגדר "פרסום"

Back חזרה לכללי

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן:"החוק"), קובע כי מי שמפרסם לשון הרע על הזולת חשוף לתביעה אזרחית וקובלנה פלילית.

פרסום לפי סעיף 2(א) לחוק הוא: "בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר."

ובלבד שהגיעה לאדם נוסף זולת "הנפגע".

עם ההתפתחות הטכנולוגית, הפך ממשק הפייסבוק לכיכר העיר החדשה, שכן זוהי פלטפורמה להחלפת דעות וחוויות בין אנשים וקבוצות. משכך, לא מעט מפרסומי לשון הרע מוצאים את מקומם לאחרונה בפייסבוק.

בת"א 19430-03-14 נידיילי תקשורת בע"מ נ' שאול ואח' (פורסם בנבו, 4.8.2016), הובאה לפני בית משפט השלום בתל אביב סוגיה חדשה, במסגרתה נדרש בית המשפט להכריע האם צד שלישי, שהפרסום הפוגע הגיע אליו, והוא שיתף את הפרסום או הביע את "הסכמתו" העקיפה עם הפרסום הפוגע – האם ניתן לראותו כמעוול שותף להפצת לשון הרע ולתבוע אותו בשל כך? 

בית המשפט סבר שאין לראות בפעולות שצד שלישי ביצע, ככאלה שמקימות עילה לתביעה לפי החוק ואין הם מהווים פרסום כמשמעו לפי החוק, שכן אותו צד שלישי לא פרסם את "הסטטוס המעוול" אלא העברתו לאחר:

אין בעצם הלחיצה על כפתור הלייק או כפתור השיתוף (שהם כאמור דרישת הפרסום בחוק איסור לשון הרע),  את יסוד הבעת לשון הרע, אלא אך את השלב השני, יצירת פעולת ההגעה של הסטטוס לאחר (זולת הנפגע), ומשכך לא ניתן לראות בפעולות אלה כ-"פרסום".

פרשנות אחרת, פשטנית יותר, עלולה להוביל לתוצאה לפיה משתמשים רבים באתר הפייסבוק הופכים כנתבעים בפוטנציה וכמי שעוולו כלפי הנפגע, אך בשל העובדה שלחצו (ולעתים גם בלא משים או בשוגג) על כפתור הלייק או השיתוף ביחס לסטטוס לו נחשפו, שאורך חייו של הסטטוס – לפחות מבחינתם – הוא לכל היותר שניות בודדות שלאחריהן עברו כבר לסטטוס הבא.

עוד נימק בית המשפט כי קבלת מצב שבו צד שלישי משתף פרסום או מחווה דעה חיובית לגביו (LIKE) ובכך הופך להיות חשוף לתביעה מהצד הנפגע – היא לא אחרת מאשר צמצום ופגיעה בחופש הביטוי של הפרט.

עם זאת ציין בית המשפט כי ייתכנו מקרים חריגים בהם כן יהיה מקום להטיל אחריות על "הצד המשתף" או הצד שאהד את הפוסט המעוול, במקרים בהם: "שאותו סטטוס פוגע בנפגע פגיעה משמעותית, חד משמעית ובלתי מוצדקת"

המסקנה המתבקשת היא, שיש לנקוט במשנה זהירות לפני שמסייעים במישרין או בעקיפין לפרסום פוגע שמעוול פרסם בפייסבוק, ובכל מקרה שהוא רצוי לתת את הדעת להשלכות החמורות שיכולות להיות כלפי הצד הנפגע.

משרד עורכי דין אביתר כהן ושות' עוסק בדיני לשון הרע.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search