כמה עולה הליך חדלות פירעון?

Back חזרה לחדלות פירעון

עלויות הליכי חדלות פירעון (כמה עולה פשיטת רגל? כמה עולה לפרק חברה?) – במיוחד של מי שנמצא במצוקה כלכלית, עשויות להעמיק את הקושי האישי והנפשי, שכן על פניו מדובר במכשול נוסף בדרך אל השיקום הכלכלי והשקט מן הנושים. משכך, ובכדי להיערך מראש, מצורפות העלויות הצפויות בהליך זה, מלבד שכר הטרחה של עורך הדין אשר מלווה אתכם בהליך.

אגרות והוצאות, הן למעשה נתון קשיח יחסית, להבדיל מהסכם שכר הטרחה של עורך הדין, אשר נקבע בהתאם למורכבות ההליך, ניסיונו והתמחותו של עורך הדין ועוד שיקולים השמורים לכל עורך דין ולקוח באשר הם.

 נפרט את סכומי האגרות שיש לשלם לבתי המשפט בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי:

  1. חייב יחיד אשר מגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים ישלם אגרה בפתיחת ההליך בסך של 900 ש"ח לממונה על הליכי חדלות פירעון, כאשר יתרת הסכום בסך 500 ש"ח תיגבה מתוך קופת הנשייה תוך כדי ההליך. ההליך יתנהל בבית משפט השלום אם היקף החובות עולים על סך של 150,000 ש"ח. ככל שהיקף החובות נמוך מסך של 150,000 ש"ח ההליך יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.
  2. חייב יחיד אשר מגיש הצעת הסדר נושים לבית משפט השלום, ישלם אגרת פתיחת תיק בבית המשפט בסכום של 900 ש"ח.
  3. חייב יחיד אשר ההליך שלו החל בלשכת ההוצאה לפועל, והתברר כי היקף החובות שלו גדולים מסך של 150,000 ש"ח או שההליך לא יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל, לא יידרש לשלם תשלום נוסף בשל העברת ההליך מלשכת ההוצאה לפועל לבית משפט השלום.
  4. בקשת נושה כנגד יחיד חייב תוגש לבית משפט השלום, לאחר תשלום אגרה בסך של 1,400 ש"ח. 
  5. חייב יחיד אשר מבקש להגיש ערעור על החלטת ממונה/נאמן יידרש לשלם אגרה בבית משפט שלום בסך של 414 ש"ח. בד"כ החייב יידרש להפקיד עירבון כתנאי לשמיעת הערעור.
  6. הליך חדלות פירעון לבקשת התאגיד יתנהל בבית המשפט המחוזי לאחר תשלום אגרה בסך של 1,153 ש"ח. במידה ומדובר בבקשת נושה יש לשלם סך של 1,400 ש"ח. 

על האגרות הנ"ל יש כמובן להוסיף הוצאות נוספות, אשר כרוכות מן הסתם בניהול ההליך.

בכל מקרה שהוא יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בהליכי חדלות פירעון, על מנת שניתן יהיה "לתפור" את ההליך ולהתאים אותו ליכולות החייב ולצרכיו, שכן ישנם פתרונות אשר יכולים להקל על מצוקת החייב.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search