ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל

Back חזרה לחדלות פירעון

עם מתן צו הכינוס לנכסי החייב שמבקש לבוא בשערי הליכי פשיטת רגל, ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל (סעיף 57א לפקודת פשיטת הרגל[נוסח חדש], התש"ם-1980), וזאת על מנת להבטיח את מחויבות החייב להליך פשיטת הרגל, ובכדי שלא יתחמק מנושיו.

חייבים רבים מבקשים לצאת את הארץ בהליך פשיטת רגל, לרוב לצרכי עבודה ומיעוטם מבקש לצאת לחופשה בחו"ל עם מי מבני המשפחה או חברים.

בדרך כלל, חובה להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בכדי שיאשר לחייב לצאת לחו"ל במהלך הליך פשיטת הרגל, ומומלץ להגיש את הבקשה כאשר כבר יש הסכמה עם בעל התפקיד (המנהל המיוחד או הנאמן), בכדי לחסוך זמן יקר ולמנוע ויכוחים מיותרים בכתבי הטענות.

כמו כן, יש לוודא כי ברשותכם ערבים שיערבו לחזרתכם לישראל, ואם מדובר במימון של צד שלישי, כדוגמת טיול מתנה לבר המצווה מאת בן משפחה, רצוי להצטייד בתצהיר של נותן המתנה ולצרפו לבקשה.

יש לזכור כי בירור הבקשה אורך זמן, שכן לרוב מתבקשת עמדת הכונס הרשמי ומשכך יש להיערך די זמן מראש.

ככל שבית המשפט מאשר לחייב לצאת מהארץ, יש לוודא באמצעות מזכירות בית המשפט כי הגורמים הרלוונטיים מודעים לכך כי החייב רשאי לצאת מישראל, על מנת שלא תהא אי נעימות בשדה התעופה.

חופשה בפשיטת רגל?

כאמור לעיל, המקרים השכיחים ביותר של יציאה מהארץ בפשיטת רגל הם לצרכי עבודה, אולם לעיתים מוגשות בקשות של חייבים לצאת לחו"ל לצרכי חופשה.

בדרך כלל המימון לנסיעה נעשה באמצעות גורם חיצוני (קרוב משפחה, מקום העבודה), ולכן אין מדובר בהוצאה של החייב.

אלא, שלא בכל מקרה בתי המשפט מאשרים לחייבים לצאת לחו"ל בהליך פשיטת הרגל, שכן לא רק שהדבר "לא נראה טוב" (מראית פני הצדק), אלא שקיימים ספקות בקשר למקורות מימון החופשה של החייב.

ברע"א 3289/17 מוחמד טאהא נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 30.4.2017), דחה בית המשפט העליון את בקשת החייב לצאת את הארץ, כשהוא נמצא בהליך פשיטת הרגל תקופה קצרה של שישה חודשים בלבד.

בית המשפט דחה את בקשת הערעור של החייב וקבע כי יציאה לצרכי התאווררות בחו"ל לשיפור מצבו הנפשי של החייב כתוצאה מרדיפת נושיו ועול החובות שרובץ עליו, אינה חריג המצדיק ביטול זמני של צו עיכוב היציאה מהארץ.

בית המשפט ציין כי באיזון שבין כבודו של החייב כאדם וזכותו לנוע בחופשיות, לבין זכות הנושים לפירעון חובם, גוברת האחרונה, ונימוקי הבקשה לא מצדיקים היעתרות לה.

בית המשפט מונה מספר כללי אצבע שלפיהם ניתן יהיה לשקול לאפשר לחייב לצאת את הארץ בעודו בהליך פשיטת רגל:

"טעמים אפשריים לאישור הבקשה יכולים להתבסס איפוא על: שיקולים בריאותיים, הומניים, משפחתיים, או עסקיים (שמטרתם להיטיב עם קופת פשיטת הרגל), וכן עבור הזמן, ובלבד שבמשך תקופה ממושכת התנהל החייב כראוי. לא מדובר ברשימה סגורה, ולכן על בית המשפט לבחון כל מקרה לגופו. ודוק, לא כל מקרה המאופיין בשיקולים הנ"ל יוביל בהכרח לביטולו הזמני של צו עיכוב היציאה מן הארץ, ומנגד לא כל מקרה שאיננו בא באחד התרחישים המנויים לעיל יוביל לדחייה אפריורית של הבקשה."

לסיכום:

חייב שמעוניין לצאת את הארץ בעודו בהליך פשיטת רגל (אף אם הוא מצוי בצו כינוס וטרם הוכרז כפושט רגל), נדרש להיערך בהתאם זמן מספיק מראש ,ולוודא שבקשתו מוגשת בתום לב, תוך שהוא מודע לכך כי מצופה ממנו לנהוג במתינות ובצניעות, כל עוד הנושים טרם נפרעו מחוב החייב כלפיהם.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל מצריך טיפול של עו"ד עם ניסיון בתחום ולכן אנו ממליצים לצור עימנו קשר ונעמוד לרשותכם בכל רגע.

המאמר נכתב ע"י עורך דין לפשיטת רגל אביתר כהן

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search