חיוב בעלי המניות בחובות החברה

Back חזרה לחדלות פירעון

בקשה לפי סעיפים 373-374 לפקודת החברות

כאשר חברה חדלת פירעון נקלעת להליכי פירוק, עורך בעל התפקיד בדיקות וחקירות כדי להתחקות אחר נסיבות הקריסה של החברה.

לאחר שבעל התפקיד (המפרק/מנהל מיוחד) מגבש את ממצאיו, הוא רשאי להגיש בקשה כנגד בעלי המניות ונושאי המשרה של החברה ולחייבם במלוא חובות החברה בהתאם לסעיף 373 פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983("הפקודה") שעניינו "ניהול עסק בתרמית", או לעשות שימוש במנגנון ההשבה שמצוי בסעיף 374 לפקודה שעניינו "עבירות שנתגלו בפירוק".

יצוין כי מדובר בבקשות בעלות משמעות הרת גורל לבעלי המניות ונושאי המשרה, שכן ייתכן שאותו בעל מניות או נושא משרה יימצא אחראי לקריסת החברה (גם אם לא האחראי הבלעדי וגם אם לא בקשר ישיר) ובכך יחויב במלוא חובות החברה. חמור מכך, הליכים אלה, בדגש על סעיף 373 לפקודה, נושאים אופי מעין פלילי, כך שניתן לנקוט סנקציה עונשית בדמות מאסר כנגד אותו נתבע או איסור על כהונה כדירקטור או תפקיד ניהולי בתאגיד.

ייצוג משפטי הולם

משכך, מומלץ ביותר לקבל ייצוג משפטי כבר עם כניסת החברה להליכי חדלות פירעון, ולהצטייד מבעוד מועד בייצוג משפטי הולם כאשר מפרק החברה מזמין את בעלי המניות ונושאי המשרה לחקירה במשרדו.

משרד עורכי דין אביתר כהן ושות', הוא משרד אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון, ומספק ללקוחותיו יתרון ייחודי ובלעדי, בדמות הניסיון של עו"ד אביתר כהן כמתמחה וכעוזר משפטי בשתי לשכות של שופטי חדלות פירעון המובילים בתחומם – כבוד השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, ונשיא בית המשפט המחוזי – כבוד השופט איתן אורנשטיין.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search