חזקת חדלות פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

חדלות פירעון היא מצבו בו יחיד או תאגיד אינם יכולים לשלם את חובותיהם בהגיע מועד הפירעון (מבחן תזרימי), או כאשר יש עודף התחייבויות על נכסים (מבחן מאזני). הגדרה זו מופיעה בסעיף 2 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל ופקודת החברות ההיסטוריות.

לעיתים קיימים מצבים בהם עולה קושי להכריע האם אותו יחיד או תאגיד מצוי בחדלות פירעון, ועל כן סעיפים 10 ו- 110 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מסייע בידינו לקביעה האם תאגיד או יחיד מצויים בחדלות פירעון וזאת בהתאם לשורת חזקות.

 

חזקות חדלות פירעון – להכריז על החייב כחדל פירעון

חזקות אלה נדרשות כאשר נושה מבקש להכריז על החייב כחדל פירעון, שכן מטבע הדברים במקרים כאלה, החייב עשוי לטעון כי הוא כלל לא חדל פירעון. להלן נמנה את החזקות המצביעות על מצב של חדלות פירעון:

  1. קיים חוב לזכות הנושה, בגובה של 75,228 ש"ח, כאשר החוב לא שנוי במחלוקת, והחייב לא פרע את החוב תוך 30 יום (תאגיד) או 45 יום (חייב יחיד) מהמועד בו הוא נדרש לפרוע את החוב. חזקה זו יפה לתקופה של 3 חודשים.
  2. מונה כונס נכסים לכלל נכסי התאגיד או למרביתם. חזקה זו לא קיימת לגבי חייב יחיד.
  3. הנושה המציא לתאגיד או ליחיד אזהרה לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל או דרישת תשלום לפי סעיף 4 לפקודת המסים (גבייה) לתשלום חוב שסכומו עולה על 75,228 שקלים חדשים, והחוב לא שולם בתוך התקופה שנקבעה באזהרה או בדרישה;
  4. בית המשפט נתן פסק דין לפיו על התאגיד או היחיד לשלם לנושה סך של 75,228 ש"ח, ופסק הדין לא קוים תוך 30 יום ממועד המצאתו או מהמועד שקע בית המשפט. חזקה זו למעשה מייתרת נקיטת הליכי הוצאה לפועל, אולם קיימת חובה להבהיר לבית המשפט מדוע לא ננקטו הליכי גביה בעניין החייב.
  5. בית הדין לעבודה נתן פסק דין לפיו על התאגיד או היחיד לשלם לנושה – "העובד" סך של 10,030 ש"ח, בתוך 30 ימים ממועד המצאתו לתאגיד או ממועד אחר שנקבע בפסק הדין. במידה ויש כמה עובדים שהתאגיד או היחיד בהיותם מעסיקים חייבים להם כספים, אפשר לסכום כמה חובות בכדי להגיע לסך של 10,030 ש"ח.

 

 כך ניגשים נכון להליך:

 

כידוע, כל חזקה ניתנת לסתירה ועל כן, במקרי הביניים לתאגיד או ליחיד הזכות להוכיח כי הוא לא נמצא בחדלות פירעון, כך שאי-התשלום לנושה, לא נעשה מחמת חדלות פירעון אלא בשל נסיבות אחרות.

צו פתיחת הליכים הוא צו דרסטי שלמעשה סותם את הגולל על הפעילות העסקית של התאגיד או היחיד, ועל כן חשוב ביותר בטרם נקיטת הליך כלשהוא מצד הנושה או החייב, לקבל ייעוץ משפטי מקיף ומלא, בכדי שניתן יהיה לשאוף לתוצאות המיטביות ביותר במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

משרד עורכי דין אביתר כהן הוא משרד אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון ובעל ניסיון עשיר בהסדרת חובות וטיפול בקריסה כלכלית של תאגיד ויחידים.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search