לא הכל אפור!

Back חזרה לחדלות פירעון

 חובות לשוק האפור

חייבים רבים (פרטים בהליכי פשיטת רגל ותאגידים בהליכי פירוק), חוששים מאוד מחובות לשוק האפור, עד כדי מצב בו החרדה משתלטת עליהם ומונעת מהם לחשוב בצלילות, או חמור מכך, ליטול על עצמם התחייבויות נוספות בכדי לפרוע את החובות דווקא לאותם נושים אשר מסווגים "כשוק אפור".

ראשית, חשוב לציין כי מאז פתיחת שוק האשראי בישראל לתחרות, צצו להן חברות רבות אשר עוסקות בהלוואות חוץ בנקאיות, כאשר הריביות שהן גובות מהלווים – גבוהות במיוחד.

חברות אלה, נבדלות מהבנקים לא רק בשיעור הריבית אלא גם בדרך ההתנהלות שלהן, או הדרך בה מתקבל האשראי מהן.

נכון לימים אלה, לרוב מדובר בהלוואות חוקיות (למעט במקרים של ריבית חריגה), אולם נהוג לכנות את אותן חברות ומלווים בשם "שוק אפור" אע"פ שאותן חברות פועלות לכאורה בחסות החוק ולא כחלק מפעילות עבריינית.

אמת יש מלווים רבים אשר אינם בגדר מלווים נורמטיביים ואף קשורים בגורמים עבריינים. גורמים כדוגמת אלה נהוג לכנות בשם "הלוואות שוק שחור".

כך או אחרת, חשוב לציין כי אנשים רבים לווים כספים מאותם גורמים בלית ברירה, אולם בכל מקרה שהוא, כאשר פונים להליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל – פירוק חברה – הקפאת הליכים) חשוב לזכור כי גם גורמים אלה כפופים להליך הקיבוצי, וצריכים לשאת בעול קריסת החייב יחד עם יתר הנושים.

אם כן, כיצד ניתן להתמודד עם חובות לאותם נושים ולמצוא פתרון לחובות בשוק האפור? כיצד לעבור את התקופה עד שהחלטנו להיכנס בשערי הליכי חדלות פירעון?

ראשית, חשוב לזכור כי על אף שאותן חברות שמסווגות על ידנו כשוק אפור, (לרוב) הן למעשה חברות לגיטימיות מבחינת החוק, גם אם תנאי ההלוואה שלהן דרקוניים והריבית שהן גובות היא לא הוגנת או מקובלת.

אותם גורמים  לרוב לא ינקטו באלימות, אלא יפעלו לגבות את החוב ככל נושה אחר, באמצעים חוקיים (פתיחת תיק הוצל"פ וכדומה).  חשוב לזכור, כי בכל מקרה שהוא, אין להעדיף את אותם נושים מהשוק האפור ולפרוע להם את החוב, לרבות המרת נכסים תמורת החוב (תן לי את הרכב ואוותר לך על החוב וכו').

לאחר שנוקטים בהליך זה או אחר, יש להודיע בצורה מסודרת כי פניתם להליכי חדלות פירעון, ושעל אותו נושה להגיש תביעת חוב ערוכה כדין.

היתרון בכך הוא, שאותם מלווים בשוק האפור מוּכפּפים לריבית השוויונית שקבועה בהליכי חדלות פירעון, ועל כן החוב נקצב באופן משמעותי, ואף חוקיות ההלוואה נבדקת בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

אשר לאותם מלווים שמוגדרים "כשוק שחור", קרי גורמים עברייניים שמאיימים עליך באלימות ובאיומי אקדח בכדי לפרוע את החוב, דומה שאין תשובה אחת נכונה כיצד להתמודד איתם, והדבר דורש עיון מיוחד ויעוץ על ידי מי שבקי בהליכי חדלות פירעון, שכן המשך פירעון החוב לאותם נושים במסגרת הליכי חדלות פירעון עלול לפגוע בחייב מכיוון אחר, הואיל והוא "העדיף נושים" – פעולה אסורה שעולה כדי חוסר תום לב.

במבחן התוצאה לכל מקרה יש פיתרון, גם אם המצב נראה בלתי אפשרי. מוצע להימנע מהחלטות פזיזות ולקבל יעוץ מתאים בכדי לדעת כדאי להתנהל נכון.

יש לזכור כי הכלל בהליכי חדלות פירעון הוא שכחייב עדיף להיות "יוזם" ולא נגרר, כך שבטרם "הקריסה" הסופית, תדע להכין את הקרקע לעתיד, ובכך לצלוח את ההליכים בצורה הטובה ביותר – אגב מזעור נזקים.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search