חובות בסכום נמוך (לא צריך פשיטת רגל)

Back חזרה לחדלות פירעון

אחד החידושים בחוק חדלות פירעון (פרק י"ב: הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך) הוא האפשרות לגבש הסדר עם הנושים במקרה בו החוב היקף החובות נע בין 50,152 ש"ח לבין 150,000 ש"ח וכך ניתן להגיע לפתרון לחובות.

לחייבים אשר עומדים בפני פתיחת הליכים (הליך פשיטת רגל) ולסבול מתדמית בעייתית, כמו גם הגבלות שונות, אפשר המחוקק לחייבים שהיקף החובות שלהם נמוך מסך של 150,000 ש"ח, להגיש הצעת הסדר ללשכת ההוצאה לפועל (לא כל לשכה עוסקת בהליכי חדלות פירעון), במסגרתה הוא יפרוס בפני כלל הנושים את התמונה המלאה ביחס למצבת החובות והנכסים שלו, לרבות הצעה לפירעון החובות – בחלקם או במלואם לטובת פתרון לחובות.

במקרה כזה, רשם ההוצאה לפועל, ממנה "מנהל הסדר", אשר תפקידו לכנס אספה של הנושים ולסייע לצדדים להגיע להסכמות לגבי הסדר התשלומים.

נקודת המוצא היא, שאין כל הכרח שאדם אשר היקף חובותיו נמוך מסך של 150,000 ש"ח, יידרש לעבור הליך חדלות פירעון רגיל, אשר הזמן שהוא אורך והעלויות שלו – אינם מוצדקים.

כאמור לעיל, תנאי להיכנס בשערי פרק י"ב לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא היקף חובות גבוה מ-50,152 ש"ח, אולם לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת לאפשר גיבוש הסדר עם נושים גם במקרה בו החוב נמוך מסכום זה.

אספות נושים להסדר חובות

חשוב לזכור כי בכל זאת הבכורה להחליט האם להיעתר להצעת ההסדר אם לאו מוקנית לנושים ושיקול דעתם כדי להגיע לפתרון לחובות, ועל כן, בשלב בו נציג רשם ההוצאה לפועל, מנסה לגבש הסדר תשלומים, שומה עליו לקבל את ההסכמה של כלל נושי החייב.

במידה ואין הסכמה של כלל הנושים, וקיים סיכוי להגיע להסדר עם הנושים, יעביר נציג הרשם את הטיפול לרשם ההוצאה לפועל, אשר יכנס אספת נושים כאשר במסגרת האספה מוקנית לו הזכות לחקור את החייב מתוך מטרה לברר האם ההצעה שלו עולה בקנה אחד עם היכולות שלו.

בכדי שהרשם יוכל לאשר את הסדר הנושים, שומה על הנושים לאשר את ההסדר ברוב מניין (2 נגד 1) וברוב בניין, קרי, הנושים שהצביעו צריכים להחזיק ב-75% מהחובות בגינם נפתחו תיקי הוצאה לפועל.

לגבי נושים שהחוב שלהם לא מתנהל בלשכת ההוצאה לפועל, למשל רשות המיסים וכו', הרי שיש לקבל 100% הסכמה.

בכל מקרה שהוא, אספות נושים אינה אמצעי לניגוח בחייב וכלי לסגירת חשבונות בשל החוב שנוצר כלפי הנושה, ועל כן מורה המחוקק כי "נושה יעשה שימוש בזכות ההצבעה הניתנת לו בתום לב ובדרך מקובלת ויימנע מניצול לרעה של כוחו."

 

הלכה למעשה – פתרון לחובות

בטרם קבלת החלטה בדבר המסלול הנכון לטיפול בחובות על מנת להגיע לפתרון לחובות, קיים הכרח להתייעץ עם עורך דין לפשיטת רגל או עורך דין לחדלות פירעון אשר בקי בנבכי החוק והאפשרויות העומדות בכדי להסדיר את החובות.

משרד עורכי דין אביתר כהן הוא משרד אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון ובעל ניסיון עשיר בהסדרת חובות וטיפול בקריסה כלכלית של התא המשפחתי.

אם יש לכם שאלות נוספות בכל הנוגע לפתרון לחובות, צרו איתנו קשר ונשמח לסייע בכל שאלה או בקשה!

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search