זימון לחקירה בהליכי חדלות פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

בעל תפקיד בהליכי חדלות פירעון – מנהל מיוחד ונאמן בפשיטת רגל; מנהל מיוחד ומפרק בהליכי פירוק; נאמן בהליך הקפאת הליכים והסדר נושים – רשאי לזמן צדדים שלישיים לחקירה בדבר נסיבות קריסת החייב פושט הרגל/החברה (להלן: "החייב").

למעשה בעל התפקיד הוא "זרועו הארוכה של בית המשפט" ונציגם של הנושים, ומשכך המחוקק ובתי המשפט, הפקידו בידיו סמכויות חקירה נרחבות, שמטרתן להתחקות אחר נסיבות הקריסה של החייב, וכן לאתר נכסים ולבחון עסקאות שבוצעו בין החייב לבין אחרים, ובאופן שמעלה חשש כי הפעולות החשודות נעשו על חשבון יתר הנושים של החייב.

כאשר בעל תפקיד מזמן אתכם לחקירה, חשוב לבחון היטב במה מדובר, ולהתייעץ עם עורך דין שבקי בהליכי חדלות פירעון. זאת, מהטעם שהחקירה נועדה לשמש למעשה כתשתית ראייתית להגשת בקשות עתידיות לבית המשפט.

יצוין כי מדובר ביתרון מובנה שיש לבעל תפקיד על פני הנחקרים, וזאת מהטעם שבעל התפקיד נמצא בנחיתות אינפורמטיבית ביחס לחייב או הסביבה הקרובה אליו.

המחוקק נתן דעתו לכך שכללי המשחק עלולים להיות לא הוגנים, ועל כן נקבע בהלכת רע"א 10/89 פקר נ' פ.י.ט. פ"ד מב(4) 573 כי אם בעל התפקיד מזמן את אותו נחקר לצרכי שימוש בדבריו בחקירה להגשת תובענה בוודאות גבוהה – הרי שקיים טעם לפגם בקיום החקירה:

" אכן הדין הוא, כי אם הגישו המפרקים תובענה כנגד הנחקר, לא יאופשר להם להשיג באמצעות החקירה מידע רב מזה שלו הם זכאים לפי סדרי הדין הרגילים. והוא הדין גם אם טרם הוגשה תובענה כזאת, אך הוכח כי דעתם של המפרקים נחושה להגישה, ומטרת החקירה איננה אלא לסייע להם בביסוסה"

אלא שבעלי תפקיד רבים "מתחכמים" וטוענים כי הם נדרשים לערוך את החקירה אך ורק בכדי לברר עניין מצומצם זה או אחר, ולכן חשוב מאוד  להתייצב לחקירה לאחר ייעוץ משפטי מקדים, לרבות התייצבות לחקירה יחד עם עורך דין שבקי בהליכי חדלות פירעון.

כך למשל, לנחקר זכות שהחקירה שלו תוקלט (רע"א 2943/14 שולמית אייל נ' יניב אינסל, מנהל מיוחד (פורסם בנבו, 10.11.2014), כך שלא יהיה ספק אם מילה זו אחרת נאמרה על ידו או לא.

עו"ד אביתר כהן, עוסק בהליכי חדלות פירעון ובעל ניסיון מגוון ועשיר בייצוג נושים וחיייבים בהליכי פשיטת רגל, פירוק והבראת חברות לרבות הליכי כינוס נכסים.

הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני עובר לחקירה, בכדי למנוע נזקים עתידיים ולשמור על זכויותיכם.

 

 

 

חקירה בפשיטת רגל

חקירה בפירוק חברה

חקירה בהקפאת הליכים

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search