הקפאת הליכים

Back חזרה לחדלות פירעון

צריכים התייעצות עם עורך דין להקפאת הליכים? בעמוד זה תמצאו את כל המידע שחיפשתם, אשמח לעזור בכל שאלה או בקשה.

חברה בהקפאת הליכים

כאשר חברה נקלעת להליכי חדלות פירעון עומדות בפניה שתי אפשרויות עיקריות: הליך של פירוק או הליך של הבראה. המשמעות של פירוק הוא למעשה כינוס נכסי החברה, מימושם ופירעון החובות לנושים. בסוף התהליך, החברה מחוסלת ונעלמת מעולם העסקים.

לעומת זאת, ישנן חברות רבות אשר נקלעו למשבר כלכלי זמני, וקיים טעם לאפשר להן לצלוח את אותה תקופת משבר זמנית, על ידי מתן תקופת חסד. זאת, בכדי שניתן יהיה לשקם את החברה ולערוך הסדר עם נושיה לפירעון החובות.

בכדי לתת לחברה בהקפאת הליכים את אותו "שקט תעשייתי", על חברה לעתור באמצעות עו"ד מומלץ לבית המשפט המחוזי ולבקש סעד של הקפאת הליכים. הליכי הקפאת הליכים מוסדרים בסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ובמהותם הם הליכים שנועדו לשקם ולהבריא חברה חדלת פרעון או חברה הנמצאת על סף חדלות פרעון.

במסגרת הליכים אלו, "מוקפאים" כל ההליכים כנגד החברה, כך שהחברה מקבלת תקופת חסד שאורכת עד תשעה חודשים, ובמסגרתה, פועל בעל התפקיד שמוּנה לחברה לפי תכנית הבראה, תוך חתירה לשקם את החברה וגיבוש הצעה להסדר נושים. קראו בהרחבה על בקשה לצו פתיחת הליכים!

להסדר הנושים שני פנים:

  • הסדר נושים בבחינת "הבראה חיצונית": במסגרת הליכי הבראה חיצונית, נמכרים תוכן ופעילות החברה לצד שלישי, כך שתמורת התשלום, מקבל הרוכש, את נכסי החברה ולרבות עובדי החברה, כשהם נקיים מכל חבות או תביעה שעמדו כנגד החברה עצמה (קלאבמרקט, מעריב).
    לאחר שתוכן הפעילות של החברה נמכר לצד שלישי, עוברת החברה חדלת הפירעון להליכי פירוק, במסגרתם בוחנים בעלי התפקיד את חובות החברה ותביעות הנושים, ופורעים את החובות ביחס לדיני הקדימה והכספים שנתקבלו בקופת החברה לאחר מכירתה לצד שלישי.

  • הסדר נושים בבחינת "הבראה פנימית": במסגרת הליכי הבראה פנימית, החברה שנקלעה לקשיים תזרימיים, עורכת "רה-ארגון" של חובותיה, כך שההסדר המוצע מאפשר לחברה חדלת הפירעון להמשיך ולהתקיים (אותו ח.פ), והנושים יקבלו את חובם בשיעור מלא או חלקי ("תספורת") לאורך ציר זמן חדש.

 

> להתייעצות עם עורך דין להקפאת הליכים – צרו קשר!

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search