הקדמת תשלומים בתכנית לשיקום כלכלי

Back חזרה לחדלות פירעון

האם אפשר להקדים תשלומים בתכנית לשיקום כלכלי?

בשעה טובה ומוצלחת הגעתם לשלב בו גובשה לכם תכנית לשיקום כלכלי (לחצו כאן כדי לדעת מה היא תכנית לשיקום כלכלי?). הממונה ובית המשפט אישרו אותה, ואתם כבר רואים את האור בקצה המנהרה, כך שלאחר ביצוע כל התשלומים המפורטים בתכנית, תזכו לקבל צו הפטר מיתר החובות, וכך תצאו לדרך חדשה.

בד"כ תכנית לשיקום כלכלי ("תכנית פירעון") מתפרסת על פני 36 חודשים  – או יותר כאמור בסעיף 163 (א) לחוק, כאשר לבית המשפט שיקול דעת האם להאריך את התכנית מעבר לתקופה של 36 חודשים או לקצרהּ.

אלא שעולה השאלה, האם החייב נדרש להמתין 36 חודשים, כאשר רק לאחר מכן הוא יזכה לקבל צו הפטר, או שמא הוא יוכל לשלם את כל התשלומים "במכה אחת", ובכך לקבל את צו ההפטר?

חשבו על התרחיש הבא. אדם ניהל עסק וקרס. אין מחלוקת כי הוא ניהל את עסקיו בתום לב, ולא רימה איש. גם בהליך חדלות הפירעון החייב שיתף פעולה ועמד בדרישות ההליך כמצופה. בבית המשפט ניתן לו צו לשיקום כלכלי לפיו הוא יידרש לשלם בתכנית סך של 1,000 ש"ח למשך 36 חודשים.

לאותו חייב, יש רצון עז לטוס לחו"ל, או לשים את התקופה הרעה מאחוריו בכדי שיוכל להתחיל דף חדש למשל לצרכי זוגיות וכו'. האם הוא יוכל להקדים את התשלומים כך שהוא יקבל את צו ההפטר לפני שיחלפו 36 חודשים?

התשובה לכך מצויה בסעיף 170(ד) לחוק: " יחיד שנקבעה לו תקופת תשלומים, לא ימירם בתשלום חד-פעמי או בתשלומים גבוהים יותר המשתלמים בתקופה הקצרה מתקופת התשלומים שנקבעה בצו לשיקום כלכלי, אלא בדרך של הגשת בקשה לשינוי הצו לבית המשפט; בית המשפט רשאי לאשר שינוי כאמור רק אם הוכח להנחת דעתו כי המקור לתשלום אינו מנכסי קופת הנשייה."

לכאורה המחוקק אסר זאת, שכן על פניו יש בכך טעם לפגם, שמי שיש לו חוב של מיליוני שקלים, "יוצא מההליך" ומופטר מהחובות תוך תקופה של 12 חודשים. כן יש חשש כי אולי אותו חייב בעצם רימה את הנאמן והממונה, ולמעשה הסתיר כספים "בצד", שישמשו אותו לעת הצורך.

מן העבר השני יש לקחת בחשבון, כי כל עוד לא הושלמה תכנית הפירעון (הצו לשיקום כלכלי), נושי החייב לא יקבלו דיבידנד, כך שהם למעשה "נענשים" בהמתנה לכספים, ואין בכך כל היגיון.

לכן, המחוקק העניק שיקול דעת לבית המשפט בעניין זה, ולפי המגמה המסתמנת בתי המשפט, אין מניעה כי החייב יקדים את השלמת תכנית הפירעון בפחות מ-36 חודשים, ובלבד שמקור התשלום יוצהר מראש, כדי למנוע חשש שהחייב השיג את הכספים שלא כדין. ברור שלא נרצה לעודד חייבים ללוות כספים בשוק האפור, בכדי שיוכלו לקבל הפטר.

סיכומו של דבר – התשובה לשאלה האם אפשר להקדים תשלומים – היא חיובית ובלבד שהדבר נעשה בתאום עם הנאמן, הממונה ובית המשפט.

 

 

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search