הערת אזהרה בחדלות פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

סעיף 126 לחוק המקרקעין עוסק בהערת אזהרה. הערה זו נרשמת אצל בספרי המקרקעין בדבר התחייבות לעשיית עסקה או התחייבות להימנע מעשיית עסקה. הערת אזהרה יכולה להירשם על ידי הזכאי או החייב, והיא יכולה להירשם מכוח הסכמה בכתב או בעל פה.

סעיף 127 לחוק המקרקעין קובע מה התוצאות של הערת אזהרה, ולמעשה מה היקף ההגנה שלה הן ביחס לעסקה נוגדת, והן ביחס לנושים של בעל הנכס המתחייב. 

אל אף שלשונו של סעיף, 127(ב) ברורה לכאורה, ולפיה כוחה של ההערה יפה כנגד נושים בהליכי פשיטת רגל או פירוק, שררה אי-בהירות בפרשנות הסעיף ביחס לפסיקה, תוך ניסיון לערוך הבחנה מלאכותית בהליכי חדלות פירעון, בין הערת אזהרה חיובית (התחייבות לעשות עסקה), לבין הערת אזהרה שלילית (הימנעות מעשיית עסקה):

"נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין או על הזכות במקרקעין נשוא ההערה, או שניתן צו לקבלת נכסים בפשיטת רגל או צו פירוק נגד בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, או שנתמנה כונס נכסים על רכושו, הרי כל עוד לא נמחקה ההערה, לא יהיה בכל אלה כדי לפגוע בזכויות הזכאי הנובעות מההתחייבות נשוא ההערה, ובלבד שטענה לביטול העסקה מחמת פשיטת הרגל או הפירוק שהיתה עומדת אילו בוצעה העסקה במועדה, תעמוד גם נגד ההתחייבות האמורה."

במסגרת ע"א 3042/19 עו"ד אביחי ורדי, נאמן לנכסי החייב יצחק יפה נ' אלימלך רייכמן (פורסם בנבו, ניתן ביום 29.12.2020),  נקבע באופן סופי כי דין הערת אזהרה שלילית כדין הערת אזהרה חיובית ובכך יש מעמד ראשון לבעל ההערה:

"ההחלטה אם הסכם מסוים זוכה במעמד נשייה מובטחת, היא עניין של מוסכמה חברתית רחבה שהמחוקק נותן לה גושפנקא. כך היה כאמור מקדמת דנא וכך גם היום. על כן, מתן עדיפות נשייתית להערת אזהרה שלילית, אינו מפתיע ואף מתבקש מקום שבו המחוקק לא רואה מקום להבחין במסגרת חוק המקרקעין בינה לבין הערת אזהרה חיובית"

עם זאת, למועד רישום הערת האזהרה חשיבות רבה ביחס למעמד שלה בהליכי חדלות פירעון והעדיפות הנטענת מכוחה בסדר הנשייה, ולכן חשוב להיוועץ עם עורך דין בכל מקרה בו הערת האזהרה ניתנת כבטוחה לנושה.

במידה ולרשותכם הערת אזהרה בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל או פירוק), מומלץ להתייעץ עם עורך דין לחדלות פירעון והבראת חברות. משרד עורכי דין אביתר כהן הוא משרד אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון ומשפט מסחרי-כלכלי. משרדנו מספק שירות בשפות עברית, ערבית ואנגלית.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search