העדפת נושים

Back חזרה לחדלות פירעון

בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל ופירוק חברה), חל עיקרון השוויון בכל הנוגע לסדר פירעון חובות החייב, ועל כן, חל איסור מוחלט להעדיף נושה זה או אחר על פני יתר הנושים.

הגם שמדובר בנטייה טבעית להעדיף אי אילו נושים, כדוגמת בני משפחה, ספקים או עובדים שנרשמו עימם יחסים אישיים וכו', הרי שעל החייב לפרוע את החובות בהתאם לדיני הקדימה שחלים בהליכי חדלות פירעון, ולמנוע מצב של אי שוויון בפירעון החובות.

האיסור על העדפת נושים 

האיסור על העדפת נושים מוסדר בסעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 וסעיף 355 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, ולפיהם כל תשלום שהחייב שילם למי מנושיו בתקופה של שלושת החודשים שקדמו לכניסת החייב להליכי חדלות פירעון – בטלה כלפי הנאמן.

 

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search