הסדר נושים – פרק י' חוק חדלות פירעון

Back חזרה לחדלות פירעון

 הוראות חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשרות ליחיד או לתאגיד לגבש הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים.

ככלל, מתן צו פתיחת הליכים מפקיע מידי החייב או התאגיד את השליטה בגורלו, שכן, ההחלטה על מתן צו פתיחת הליכים מפקיעה למעשה את היכולת העצמאית לגבש הסדר עם הנושים, ומכאן ואילך הדבר נתון לבעל התפקיד שימונה ולבית המשפט.

כן יצוין כי מתן צו פתיחת הליכים במקרה של יחיד, טומן בחובו שורת הגבלות שונות, כאשר ישנם בעלי מקצוע מסוימים כדוגמת עורכי דין, אשר עצם מתן הצו, מפקיע את רישיונם לעסוק במקצוע עריכת הדין.

מטעמים אלה, נכון יהיה לגבש הסדר חוב באמצעות פרק י', כאשר המשמעות היא הליך "רך" יותר ופחות מגביל. לעיתים הליך זה יכול להיות קצר יותר וזול יותר בהיבט הכלכלי אך גם בהיבט הנפשי. 

החיסרון של הליך הסדר נושים הוא, שאתה למעשה נתון להסכמת הנושים, שכן כדי לאשר את ההצעה לפירעון החובות, קרי הצעת ההסדר, על הנושים לאשר את ההסדר ברוב מנין (51%) ורוב בנין (75% מערך הנשיה).

לשם כך יש לבחון היטב האם המקרה מתאים לצרכי גיבוש הסדר אם לאו, ואגב כך לבחון את האסטרטגיה המתאימה לטיפול במקרה הספציפי.

אכן, אחת הסוגיות הבוערות למי שנתון לחובות וללחץ מצד הנושים, היא האם ניתן ליתן סעדים זמניים בהליך של גיבוש הסדר נושים לפי פרק י' לחוק.

בעניין חדלת (ת"א) 42336-05-20‏ ‏ וו.אס.אי וול סטריט ישראל בע"מ נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום ‏כלכלי-מחוז מרכז (פורסם בנבו, 26.5.2020), קבע בית המשפט כי תאגיד המבקש סעדים זמניים כדוגמת עיכוב הליכים וכיוצא בזה, נדרש להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים, וזאת בשל העובדה שלא ניתן למצוא הוראה דומה בפרק י', אשר עניינו הסדר נושים שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים.

בהינתן נסיבות אלה, קבע בית המשפט המחוזי, כי לא ניתן ליתן את הסעדים המבוקשים, וסמך ידו על החלטה נוספת שניתנה בבית המשפט המחוזי בלוד חדל"ת 45585-03-20 יורו פל מחזור חומרי גלם (2001) בע"מ נ' הנושים המובטחים ואח', לפיה סעדים זמניים ניתן ליתן רק לפי פרק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, קרי במסגרת של מתן צו לפתיחת הליכים.

בהמשך בית המשפט המחוזי בבאר שבע אימץ קביעות אלה בתיק חדל"ת 44274-08-20 בעניין חברת אשפלסט נ' הממונה על חדלות פירעון.

לעומת זאת, ניתן לראות כי בבית המשפט המחוזי בנצרת בתיק חדל"ת 44405-03-20 היי-ווד דבליו.פי.סי תעשיות (2013) בע"מ נ' משרד המשפטים, בית המשפט כן נעתר לבקשת התאגיד ונתן סעדים זמניים, הגם שהיה מדובר בהצעת הסדר לפי פרק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

יצוין כי בהסדרים של יחידים, אשר הוגשו לפי פרק י' לחוק חדלות פירעון, בית המשפט נעתר בד"כ לבקשה למתן סעדים זמניים, ועל כן, בימים אלה פועלים להסדיר את המצב במסגרת פרק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בכדי שלבית המשפט תהא סמכות ברורה בעניין זה.

המסקנה המתבקשת היא, שבטרם בוחרים את הדרך בה נצעד לצרכי הסדרת החובות, יש לבחון היטב את השיקולים המשפיעים בטווח המידי ובטווח הארוך.

לשם כך מוצע לבחון את המצב עם עורך דין אשר מתמחה בהליכי חדלות פירעון כדרך קבע, ויש לו ניסיון מתאים.

 

הסדרת חובות בלי צו לפתיחת הליכים

הסדר נושים בלי צו לפתיחת הליכים

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search