רשות המיסים – חסינה מפני העדפת נושים?

Back חזרה לחדלות פירעון

בפר"ק (חי') 37547-06-15 יורקוב ואח' נ' קיו.סי.אי. (1997) בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 26.6.2016), קבע בית המשפט כי תשלום חוב למע"מ כשישה ימים לפני הגשת בקשת פירוק מהווה העדפת נושים בהתאם לסעיף 355 לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג-1983, מחמת העובדה שזה לא שולם במהלך העסקים הרגיל של החברה כתשלום שוטף, אלא כתשלום בעל כוונת העדפה של רשויות מע"מ כנושה, מחמת רצונם של מנהלי החברה להימנע מסנקציה פלילית  לפי סעיף 119 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו–1975.              

בית המשפט הסתייע בהלכת ע"א 4269/11 עו"ד יהודה ברמי נ' רו"ח עופר אלקלעי, מפרקה של חב' אקסלרוד יאיר חומרי בניין בע"מ (פורסם בנבו, 19.6.13) שלפיה די בראיות נסיבתיות לצורך הוכחת כוונת החייב "להעדיף" נושה מסוים.

בין הראיות הנסיבתיות שבית המשפט מנה ניתן למצוא את סמיכות הזמנים שבין מועד פירעון החוב לבין מועד הגשת בקשת פירוק החברה, וכן נעשה שימוש במבחן "מהלך העסקים הרגיל" בו נבחן התשלום, האם זה נעשה כעניין שבשיגרה או כמהלך חריג.

מע"מ חויב בהשבת למעלה מרבע מיליון שקלים לקופת הפירוק.

נושה מובטח בתזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search