הליכי פשיטת רגל יידונו בדלתיים פתוחות

Back חזרה לחדלות פירעון

הליכי פשיטת רגל הם הליכים קולקטיביים. הכוונה היא, שכל הנושים מתנהלים במשותף כגד החייב ובשונה מהליכי הוצאה לפועל בהם כל נושה רשאי לפעול בעצמו.

משכך, אין חולק שהליכי פשיטת רגל או פירוק חברה צריכים להתנהל בדלתיים פתוחות (עיקרון פומביות הדיון) בשל המעורבות של כלל נושי החייב, על אחת כמה וכמה שיש טעם בפרסום מצבו של החייב – בין אם מדובר בפשיטת רגל ובין אם מדובר בפירוק חברה.

עם זאת, קיים קושי בהליכי פשיטת רגל או הליכי פירוק חברה כאשר קיים ממשק בינם לבין עניינים שנושקים לדיני משפחה. כך למשל, כאשר עולה טענה שאשתו של החייב או של בעל השליטה בחברה קשורה בקשר זה או אחר לעסק של החייב או החברה, מתבקש בית המשפט לזמן את האישה לחקירה ולבחון את מעורבותה הנטענת בעסקי החייב.

בפש"ר (ת"א) 3642-08-16 יוסף בנקל, עו"ד, המנהל המיוחד לנכסי החייב אליעזר פישמן נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 29.1.2017), ביקשה אשתו של החייב אליעזר פישמן כי טענות המנהל המיוחד כנגדה תידונה בדלתיים סגורות בהתאם לסעיף 68(ה) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984.

דא עקא, בית המשפט קבע כי אין לסטות מהכלל של פומביות הדיון על אף העובדה שלכאורה מדובר בעניינים "שבינו לבינה" וכמקובל בבית משפט לענייני משפחה – יידונו בדלתיים סגורות. זאת, מהטעם שסעיף 143(4) לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 קובע בפורש כי ענינים של הברחת נכסים הם עניינים שצריכים להתברר בדלתיים פתוחות, גם אם מדובר בהברחת נכסים שבוצעה לכאורה בין בעל לאשתו.

"בהליכים אלה יידון בית המשפט בפומבי:

(1)  חקירה פומבית של החייב;

(2)   בקשה לאישור פשרה;

(3)   בקשת הפטר;

(4)   בקשה לביטול או לפסילה של כל הענקה, מסירה, העברה, בטוחה או תשלום או למתן פסק דין הצהרתי בענין זכותו של הנאמן לנכסים שיש עליהם תביעה שכנגד;

עוד ציין בית המשפט כי אין מדובר בסכסוך שבין בעל לאשתו (אלא בין הנושים לבין החייב ואשתו) שאז היה מקום לשקול לחסות את הדיון בעניין זה, אלא שמדובר בבני זוג שמנהלים מערכת זוגית "ומאוחדים" לצורך העניין, ולא כשני בני זוג מסוכסכים שנמצאים בבית משפט לענייני משפחה וראוי להטיל חיסיון על פרטי הסכסוך מחמת צנעת הפרט.

לסיכום. ככלל הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל, פירוק והבראת חברות) יידונו בדלתיים פתוחות אלא במקרים חריגים ביותר כאשר מדובר בצורך ממשי (ענייני קטינים למשל).

משרד עורכי דין אביתר כהן ושות' עוסק בהליכי חדלות פירעון, פשיטת רגל, פירוק חברות, הבראת חברות ובמשפט אזרחי מסחרי.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search