החלפת בעל תפקיד

Back חזרה לחדלות פירעון

האם ניתן להחליף את המנהל המיוחד בהליך פשיטת רגל?

האם ניתן להחליף את הנאמן בהליך פשיטת רגל?

מי מפקח על בעל התפקיד?

בהליכי חדלות פירעון – פשיטת רגל ופירוק חברה, מתמנה בעל תפקיד אשר אמור לייצג את האינטרסים של כלל המעורבים בהליך. מצד אחד, הנושים, אשר מנועים לפעול באופן פרטני לגביית החוב שלהם כנגד החייב, ומצד שני החייב עצמו, אשר גם לו מוקנות זכויות בהליך – קרי, להשיא את פירעון החובות כלפי נושיו ולצאת – בשאיפה – לדרך חדשה.

אכן, לא תמיד נשמר האיזון אצל בעל התפקיד, והדבר היה נכון בעיקר, כאשר בעל התפקיד שהתמנה, שימש עד לא מזמן כבא כוחו של הנושה ופעל זה מכבר נגד החייב.

במצב כגון דא, עלול להיווצר מצב בו בעל התפקיד מגלה יחס "אוהד" כלפי הנושים, והנושה אותו ייצג בעבר – בפרט, ולעומת זאת, יחס עוין כלפי החייב.

"נראה לי כי אין זה רצוי שבמסגרת הליכי פשיטת רגל, הליכים המתנהלים תחת פיקוחו הצמוד של בית המשפט, יתהלך חייב תחת ההרגשה כי הנאמן על נכסיו, במסגרת הליכי פשיטת הרגל, מנהל נגדו "מסע צלב". בנסיבות העניין שבפני די בהרגשה האמורה ובעמדתו של הנושה העיקרי כדי להצדיק את קבלת הבקשה." (בש"א (חי') 3783/02 איתן שטנדר נ' הכונס הרשמי, תק-מח 2002(4), 2988 (2002))

בשנתיים האחרונות, פעל הכונס הרשמי (הגוף מטעם משרד המשפטים אשר אחראי על ניהול הליכי חדלות פירעון בישראל ומפקח על בעלי תפקיד) לשנות את התמונה, ויצר רשימה של בעלי תפקיד, אשר עברו מבחן ידע מקצועי וראיון קבלה.

משכך, כאשר מתמנה בעל תפקיד – בדרך כלל – הוא אמור להימנות על רשימת בעלי התפקיד של הכונס הרשמי. עם זאת, הדבר לא תמיד נעשה כן, בעיקר בתיקי פירוק חברה והבראה, אולם זו המגמה הרווחת.

האם ניתן להחליף בעל תפקיד?

התשובה היא כן.

במידה ובעל התפקיד מתנהל בצורה מחפירה ולא הוגנת, בין אם מדובר בחייב ובין אם מדובר בנושה, הרי שניתן להגיש בקשה ולהחליפו.

סבורני שמבחן "מראית פני הצדק" ישים לא רק לשאלת מינוי בעל תפקיד אלא גם באשר להתנהלות בעל התפקיד בחיי הליך חדלות הפירעון. משכך, במקום שבו קיימת פגיעה מוחשית של מראית פני הצדק, מן הראוי למונעה, הכל בנסיבות המקרה. (חיים שכטר חברה לבניין ולהשקעות בע"מ (בפרוק) נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 28.9.2014))

יש לציין כי הנטל להוכחה מוטל על כתפי המבקש והרף לכך הוא גבוה. בתי המשפט רואים בבעלי התפקיד כ"זרועם הארוכה", ולכן נזהרים להחליף את בעל התפקיד, שכן יש בכך כדי להודות – במידת מה – גם באחריותם להתנהלות בעל התפקיד.

יצוין כי אם בעל התפקיד לא מקבל עמדה של החייב או הנושה במסגרת סכסוך משפטי, הרי שוודאי שאין בכך עילה להחליפו. יש לתת את הדגש בין התנהלות מחפירה, התנהלות לא חוקית, ניגוד עניינים וכיוצא בזה, לבין מצב בו זהות בעל התפקיד לא עולה בקנה אחד עם האינטרסים של אותו צד. כלומר אם בעל התפקיד לא מוצא חן בעיני, הרי שלרוב אין בכך כל עילה להחליפו וחשוב לעשות שימוש בבקשות להחלפת בעל תפקיד במשורה, ובמקרים חריגים. 

"שומה על הנאמן, כמי שנתמנה על-ידי בית המשפט, לנהוג ביושר ובהגינות ורשאי בית המשפט לכפותו לנהוג כך" (שלמה לוין, אשר גרוניס פשיטת רגל (מהדורה שלישית, 2010), עמוד 302)

את הבקשה יש להגיש לבית המשפט. עם זאת, יש לדעת כי ניתן – ורצוי –  להקדים פניה לכונס הרשמי, לפרקליט שמפקח על התיק, ולשתף אותו בטענותיכם. הכונס הרשמי יבדוק את התלונה כנגד בעל התפקיד, ואף ייתכן שהוא זה שיפעל להחלפת בעל התפקיד.

בכל מקרה שהוא, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בטרם ביצוע מהלך בעניין זה, שכן המדובר בסוגיות רגישות, אשר מחייבות הפעלת שיקול דעת מקצועי.

צריך הכוונה?
Compass
Call
Mail
Search